Internationalisering

Studier utomlands ger dig goda kunskaper, ett vidgat perspektiv på samhället och livet i stort. Det är en unik chans att utvecklas och uppleva något nytt. Utöver att fördjupa dina kunskaper i ett speciellt ämne förbättrar du även dina språkkunskaper, något som är viktigt och meriterande i arbetslivet.

Det finns olika tillvägagångssätt för dig som vill studera utomlands, antingen via avtal som utbytesstudent eller på egen hand. Vilka länder och universitet du kan åka till via avtal beror på vad du studerar här i Umeå. International Office eller din institution kan ge dig mer information om utlandsstudier. Läs mer om att studera utomlands

Kontaktpersoner gällande internationalisering på utbildningar med idrottsrelevans vid Umeå universitet
 

Fysioterapeutprogrammet, 180 hp:

Studenter på Fysioterapeutprogrammet har möjlighet att studera samt praktisera utomlands. Fysioterapeutprogrammet har bl.a. avtal med såväl nordiska som europeiska länder.
Läs mer om utlandsstudier vid Fysioterapeutprogrammet

Kontaktpersoner: Annchristine Fjellman-Viklund, internationell kontaktperson fysioterapi, samt Ingela Lagerqvist, internationell kontaktperson fysioterapi.

Idrottsvetenskapliga programmet, 180 hp:

Inom Idrottsvetenskapliga programmet har du som student möjlighet att förlägga en termin utomlands. Pedagogiska institutionen har avtal med partneruniversitet i Dundalk i Irland (2 platser), Manchester i England (3 platser) samt Köln i Tyskland (3 platser). Du måste ansöka om din utbytesplats ca ett år före utresa.
Läs mer om utbytesstudier vid Idrottsvetenskapliga programmetLäs mer om Pedagogiska institutionens ERAMUS-avtal

Kontaktpersoner: Camilla Jonsson, studievägledare, samt Mårten Almerud, studierektor.

Magisterprogrammet i Idrottsmedicin, 60 hp

För närvarande finns inga utbytesavtal, programrådet arbetar med att skapa sådana.

Kontaktperson: Kajsa Gilenstam, universitetslektor vid Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, idrottsmedicinska enheten.

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott, 300 hp:

Som student på psykologprogrammet med inriktning mot idrott kan du beviljas studieuppehåll med platsgaranti för utlandsstudier, maximalt två terminer om du kan tillgodoräkna dig minst en av dem inom programmet. Studenter på det nya Psykologprogrammet, från och med HT 15, kan komma att behöva förlänga programmet vid utlandsstudier, då det kan vara svårt att hitta motsvarande kurser. Du som student får fortfarande studieuppehåll med platsgaranti även om du inte kan tillgodo räkna dig kurserna utomlands.

Kontaktpersoner: Jenny Feltenmark, studievägledare.

Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi, 180 hp:

För närvarande finns inga utbytesavtal, programrådet arbetar med att skapa sådana.

Kontaktperson: Kajsa Gilenstam, programansvarig.

Lärarutbildningen med ingång idrott och hälsa:

Du som idrottslärarstudent har möjlighet att förlägga din VFU under termin 5 samt ditt examensarbete på termin 8/9 (åk 7-9) samt termin 9/10 (gymnasieskolan) utomlands. Lärarhögskolan vid UmU har avtal med flera utländska skolor såväl nordiska, europiska som internationella.  Studenter vid lärarutbildningen med ingång idrott och hälsa har också möjlighet att själv söka en VFU-plats utomlands. Läs mer om Lärarhögskolans partneruniversitet

Kontaktperson: Ingela Jonasson, Lärarhögskolans kansli.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion