HeadlineImage

Utbildningar med relevans inom idrottsområdet

Idrottshögskolan samlar all utbildning med relevans inom idrottsområdet vid Umeå universitet. Här finns möjlighet att läsa en utbildning med idrottsrelevans i såväl programform som fristående kurs. Idrottshögskolan har flest idrottsstudenter och det bredaste utbildningsutbudet inom idrottsområdet i Sverige.

Umeå universitet erbjuder utbildningar med relevans inom idrottsområdet inom samtliga fyra fakulteter (Samhällsvetenskapliga, Medicinska, Teknisk-Naturvetenskapliga och Humanistiska) samt vid Lärarhögskolan. 

Vid Umeå universitet finns utmärkta möjligheter till kombinationen elitidrott och studier genom den elitidrottspolicy som universitetet har. Denna möjlighet har du oavsett om du väljer att läsa inom idrottsområdet eller inom något annat utbildningsområde. Du kan välja bland hela Umeå universitets utbildningsutbud! 

Bra att veta för dig som student vid Umeå universitet

Studenter som vill få studieinformation eller studievägledning, träffa Studenthälsan för drop-in eller besöka samordnare för studenter med funktionshinder, välkomnas till Infocenter som finns i Universum.

Umeå univeristet ska vara en arbetsplats som präglas av respekt för och tillit till individen samt vara säker och utvecklande för antsällda och studenter. Upplever du att du blivit utsatt för kränkande behandling eller diskriminering?  I broschyren Diskriminering, trakasserier och kränkningar finns information om var du kan få stöd och hur du gör för att anmäla kränkningar och diskriminering. 

Terminstider

Läsåret 2017/2018

Höstterminen 2017: 4 september - 21 januari 
Vårterminen 2018: 22 januari - 10 juni 

Läsåret 2018/2019

Höstterminen 2018: 3 september - 20 januari
Vårterminen 2019: 21 januari - 9 juni

Ansök till Umeå univeristet

Alla program och kurser vid Umeå universitetGör en anmälan

Vad blir man och hur är det att vara idrottsstudent i Umeå?

I studentintervjuerna kan du läsa om våra elitidrottsstudenter, studenter på idrottsutbildningar och vad man kan jobba med efter examen.

Studentintervjuer


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studiesamordnare Idrottshögskolan, Pernilla Eriksson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Kontaktformulär

Idrott och studier – utmärkt kombination i Umeå

Klicka för större bild.