Styrgrupp IKC

Styrgruppen för Innebandyns kompetenscenter (IKC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Umeå Universitet, två från Svenska innebandyförbundet samt två representanter från Umeå Kommun. Forskningssamordnaren för IKC är adjungerad i styrgruppen. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år.

Från höger: Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan,  Göran Harnesk, GS Svenska SIBF, Taru Tervo, forskningssamordnare IKC, Emil Persson, Utvecklingschef SIBF, Stefan Hildingsson, fritidschef Umeå kommun, Pernilla Eriksson, ordförande i styrgruppen IKC och enhetssamordnare Idrottshögskolan. Saknas på bilden gör Roland Carlsson, Näringslivschef, Umeå kommun.

Styrgruppens sammansättning

Tor Söderström, Föreståndare, Idrottshögskolan
Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan
Nina Ohlson, vikarierande Forskningssamordnare IKC, Idrottshögskolan

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå Kommun
Peter Juneblad, Näringslivschef, Umeå Kommun

Göran Harnesk, Generalsekreterare, Svenska innebandyförbundet
Emil Risberg, Utvecklingschef, Svenska innebandyförbundet

 


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2018

180301 Skypemöte

180410 Idrottshögskolans konferenslokal