Studentuppsatser som skrivits inom ämnet innebandy

Denna lista presenterar innebandyrelaterade studentuppsatser skrivna vid olika lärosäten i hela Sverige, inte enbart vid Umeå universitet.

Studentuppsatser som presenteras i PDF-format har utförts inom IKC:s verksamhet.

2018:

Sandlund Stefan
Kvinnliga elitinnebandyspelares fysiska profil: En beskrivning av utespelare

Lindström Magdalena
Upplevda effekter av menstruationscykeln för anpassning av träning: En enkätstudie på kvinnliga elitspelare i innebandy
Obs! Uppsats skriven vid Umeå univeristet, fulltext saknas för tillfället!

Gustafsson Josefin & JakobssonMärta 
Mat- och måltidssituationen hos innebandyspelare på Riksidrottsgymnasium 

Kokljuschkin Mattias och Ohlström Victor
Innebandyföreningar verksamma inom ett upplevelserum: En kvalitativ studie om innebandyföreningars tjänsteerbjudande.

Sörensen Oscar och Thid Linus
Utvecklingsmiljön kring Jönköpings Innebandyklubb: En fallstudie kring närmiljöns påverkan på spelarutveckling

Flamborg Julia, Näslund Caroline, Olsson Catrine
Främjande faktorer för ungdomars fortsatta idrottsutövandeObs! Uppsats skriven vid Göteborts universitet, länk till Diva saknas för tillfället därav presenteras den tillfälligt i PDF.

Ohlsson Petra
Kunskapsläget om antidoping bland innebandyspelare på nationell elitnivå

Storm Mårten
Det målgörande bollinnehavet: En studie om hur målen görs i Svenska Superligan i innebandy för herrar

Tasci Tiglath och Koria Cherbel
Vidskeplighet inom elitidrott: En kvalitativ studie om förekomsten av vidskepelser inom idrottsvärlden

Eriksson Douglas och Greberg Joel
Launchbot: Autonomous floorball goalkeeper training

2017:

Sylwander Charlotte
A Longitudinal Study of Frequency of Orthorexia Nervosa and Jump Performance among Adolescents in Team Ball Sports

Wivallius Micaela
Att gå sönder: Elitidrottares upplevelser av skador

Falch Jorun och Rodmar Stephanie
Coach-atlet relationen i lagidrotter: Kvinnliga atleters upplevelse av relationen med coachen och dess betydelse för prestationen

Gustavsson Johan
Den lilla kommunen med de stora framgångarna: En kvalitativ studie om talangutvecklingen i innebandy: exemplet Mullsjö AIS

Alvros Christoffer (uppsats skriven vid Umeå universtiet, fulltext saknas för tillfället)
Prototyptillverkning av innebandymaskin: Maskin för repetitionsträning för innebandymålvakter

Lindström Niklas
Automatisk bollskjutare för innebandyträning

Bjöör Natanael och Dellegård Niklas
Samband mellan agility och acceleration, styrka och spänst hos manliga innebandyspelare i övre tonåren

Ivarsson Niklas (uppsats skriven vid Umeå unviersitet, fulltext saknas för tillfället)
Ett nytt hindertest för utvärdering av proprioceptiv förmåga i knäleden, en pilotstudie

Vestlin Jonas (uppsats skriven vid Umeå universitet, fulltext saknas för tillfället)
Idrottsskador bland riksidrottsgymnasieelever inom handboll och innebandy: En retrospektiv enkätstudie på riksidrottsgymnasieperioden och livet efter  

Norström Frida
Press från alla håll och kanter: - En kvalitativ studie om klubbchefers arbetssituation

Sikström William och Lorich Karin (uppsats skriven vid Umeå universitet, fulltext saknas för tillfället)
Samband mellan tidigare skador och resultat i rörelsescreening hos innebandyspelare: en studie med tester ur 9+ Screening Battery

Jansson Mariette
Specialidrott, men är det specialanpassat för alla?: En studie om hur innebandymålvakters behov/utveckling tillgodoses på gymnasial nationellt godkänd idrottsutbildning (NIU).

Larsson Isak och Korsbäck Mo Job (uppsats skriven vid Umeå universitet, fulltext saknas för tillfället)
Lower limb movement patterns during the one-leg vertical hop: A comparison of female elite floorball players and controls

Wilhelmsson Sara
The relationship between coach and peer leadership and team cohesion within elite Swedish floorball players

Ghafari Samira
Utveckling av innebandysarg: För effektivisering av demontering och montering

Petterson Sarah  
Varför börja spela igen? En studie om tjejers upplevelser av att återanvända till innebandyn efter avhoppObs! Uppsats skriven vid Karlstads universitet,länk till Diva saknas för tillfället. 

Börjesson Patrik, 
Kvalitativ studie av fysiologiska parametrar under fyra innebandymatcher: Undersökning av blodlaktatkoncentration och hjärtfrekvens under matchspel hos 14-åriga manlig innebandyspelare

2016:

Wallin Felicia och Lundqvist Tove
Främre korsbandsskada hos innebandyspelare på region - och förbundsnivå: En enkätstudie

Byström Elin
Idrottsledare och HBTQ: Perspektiv på diskriminering, medvetenhet och normer i ungdomsidrotten

Svensson Andreas
Kommersialisering inom barn- och ungdomsidrott: En kartläggning av utbud och inställningar

Almgren Simon och Danielsson Andreas (uppsats skriven vid Umeå universitet, fulltext saknas för tillfälligt)
Påverkan av Muskeltrötthet på Motorisk Kontroll hos Kvinnliga Innebandyspelare

Borg Robin och Bohlin Patrik
Fysisk aktivitet: Hur påverkar det den mentala hälsan?

Åström Emma
Innebandytränares upplevda genusskillnader: En intervjustudie om ledarskap, genus och jämställdhet

Kristiansen Isabella och de Salareff Nicolina
”När man var skadad förstod man inte hur lyckligt lottad man var”: Manliga elitidrottares psykologiska hälsa samt det upplevda psykologiska- och sociala stödet vid en korsbandsskada

Larsson Stefan
Tidig specialisering, ett måste för att nå eliten?: En kvalitativ studie om huruvida innebandytränare ställer sig till tidig specialisering.

Jönsson Joakim
Tränares utbildnings- och kompetensnivå inom ungdomsidrotten.: En kvantitativ studie med fokus att undersöka eventuella samband mellan utbildning och upplevd kompetens

Andersson Sonny
Physiological Response Analysis of Swedish Female Elite Floorball Players during Competition
Obs! Fulltext saknas

Lindahl Linn
Ätstörningar inom elitinnebandy - En kvalitativ studie om elitinnebandytränarens erfarenheter av ätstörning samt vilket stöd de upplever att de behöver för att stötta de aktiva

Åström William
Knee kinematics during a novel hop test with an unanticipated change of direction for female floorball athletes and controls: Evaluation of within-session and test-retest reliability and assessment of knee function

Andersson Sofie
Att sluta som tränare - Sambandet mellan att sluta som tränare och motivation, psykologisk behovstillfredsställelse och stöd från föreningen

Tiger Mattias
Innebandyns värld: Ur ett målperspektiv: Vad får innebandymålvakter att stanna kvar inom innebandyn?

Schmidt Eric
Measuring the Speed of a Floorball Shot Using Trajectory Detection and Distance Estimation With a Smartphone Camera: Using OpenCV and Computer Vision on an iPhone to Detect the Speed of a Floorball Shot.

Råsäter Kristoffer
Difference in estimated VO2max between the 30-15 intermittent fitness-test and 20-meter shuttle test in amateur floorball-players.

Nymark Conny
Test-återtest reliabilitet samt jämförelse av knäfunktion vid ett nytt standardiserat sidohoppstest mellan kvinnliga elitinnebandyspelare och kontrollgrupp: Tillämpning inom rehabilitering för främre korsbandsskada

Libeck Johan
Idrottsföräldrars betydelse för innebandyspelande flickor: En kvantitativ studie om vilja och glädje till innebandydeltagande utifrån ett föräldrainitierat motivationsklimat.

Leffler Klara
Modelling binary data: A statistical analysis of the general injury incidence among Swedish floorball players.
I samarbete med IKC, fulltext saknas för tillfället.
 

Birkegård Christoffer & Åstrand Nicodemus
Idrottsrörelsens syn på förutsättningar för elitidrottsmiljöer: En intervjustudie med representanter från SDF, föreningar och elitidrottare från individuell- och lagidrott

Ackebo Klas
Motivation och engagemang hos innebandytränare: - Ur ett Self-determination Theory-perspektiv

Larsson Stefan
Tidig specialisering, ett måste för att nå eliten? En kvalitativ studie om hurvida innebandytränare ställer sig till tidig specialisering.

2015:

Skog Johannes
Att påverka innebandyspelares prestationsmotivation: En kontrollerad interventionsstudie som utvärderar hur idrottsligt aktiva ungdomars prestationsmål påverkas av motivationskort

Mundt Henrik
Oddssättning: - utvärdering av modeller för skattning av matchodds i Svenska Superligan i innebandy

Hegelin Anna & Ståhl Veronica
Idrott för alla? Intresse och engagemang för breddverksamhet

Bergström Markus & Lindeman Nils
Dimensionering av Arena Tingvallahallarna: Ny arena i anslutning till de befintliga Tingvallahallarna.

Pouchot Rouge Blanc Roland & Nilsson Pontus
Kartläggning av skadeförebyggande träning och akut omhändertagande inom innebandy

Lindström, Anna
Kan en 10 veckors intervention med knäkontroll öka hoppförmåga hos unga tjejer som utövar fotboll eller innebandy?

Larsson, David
Intergrationsarbete inom innebandyföreningar

Karlsson, Joakim
Faktorer som påverkar daminnebandyspelare att sluta spela innebandy

Tholvsen Marit
A study of sports related ocular injuries in Örebro with particular interest in floorball

2014:

Byström Erik & Forsvik Olof.
Etnisk mångfald inom innebandyn - ledarnas syn. En kvalitativ studie om hur ledare inom svensk innebandy uppfattar arbetet med etnisk mångfald

Fasting Oskar
Idrottsrörelsen - en kvinnlig domän?: En studie av kvinnliga idrottsutövares livsberättelser rörande jämställdheten inom det svenska föreningslivet

Beischer Susanne
Lower extremity injuries in young floorball players: A prospective study on overuse injuries

Broomé Marie-Louise
Sidofördelning av främre korsbandsskador i olika idrotter: en registerstudie baserad på data från svenska korsbandsregistret 2005-2014

Bengtsson Pauline och Sjöbeck Katrin
Skillnaden mellan ishockeylag och innebandylag avseende samband mellan lagsammanhållning, prestation och motivationsklimat

Pettersson Erik, Sjöbom Valeria & Winroth Teddy
Innebandytränarnas berättelser om tränaryrket och avhopp

Gustafsson Gabriella
Hur arbetar svensk innebandy med talangutveckling och därmed ungdomsutveckling?Obs! Uppsats skriven vid Högskolan Dalarna, länk till diva saknas för tillfället därav presenteras den tillfälligt i PDF-format.

Axelsson Malcom & Johan Hård
Nu är det mål igen

Fahlström Oscar & Johannesson Christian.Den goda föreningsmiljön

Tano Bask, Andreas.Faktorer till att ungdomar fortsatt spela innebandy upp till seniornivå

Götesson, Eva.
Idrottsskador hos manliga och kvinnliga innebandyspelare på elitnivå: en prospektiv kohortstudie

2013:

Stigsson Claesson Madeleine & Persson Sahra.
Kost vid träning. En kvantitativ studie på elitinnebandyspelares och motionärers kunskap om kostrekommendationer
Bredemo, Claes.
RSA-testet: ett fystest för innebandyspelare. - En 7-veckors interventionsstudie på kvinnliga innebandyspelare.
Linelius Ljungman, Fredrik.
Motivationsklimatet och hälsofaktorer. En studie på innebandyspelare i den svenska Superligan
Johansson, Jesper.
Unga innebandyspelares energi-, makronutrient- och vätskeintag samt potentiell prestationshöjning med hjälp av energisupplement

2012:

Lindström, Emil & Rangbo, Tobias
Ungsomsidrott och kunkurrens. Vad lär sig unga idrottare i idrottspraktiker med hög konkurrens?
Björk, Per.
Fysisk utveckling och träning hos barn och ungdomar inom innebandy: En systematisk litteraturöversikt av träningsbarhet i förhållande till fysisk mognad
Boberg, Andreas; Persson, Jonathan; Andersson, Mattias.
Klubba och Boll är allt som behövs för att ha skoj: En studie om kommunikationens och kommunikationskulturens betydelse i ett elitsatsande ungdomsinnebandylag
Gullander, Sandra & Larsson, Zandra.
Att vara innebandyspelare: En kvalitativ studie om skapandet av identitet och självbild genom deltagande i handikappidrott hos idrottare med intellektuellt funktionshinder
Ermling, Jenny & Löfgren, Peter.
Samband mellan explosivitet och passiv rörlighet i nedre extremitet hos innebandyspelare på elitnivå
Karlsson, Ola.
Innebandytränarens egenskaper och beteende: En studie av innebandytränares och -spelares syn på ledarskapet inom dam- och herrlag på avancerad breddnivå.
Möller, Malin & Sander, Erik.
Effekt av olika stretchmetoder på agility och rörlighet hos elitinnebandyspelare.
Olinder, Sandra.
Förbättrad balans hos kvinnliga innebandyspelare efter fem veckors balansträning i relation till skaderisk.: En kombinerad litteraturstudie och empirisk studie.
Sens, Eric.
Riskfaktorer för Skador inom herr-innebandy: En studie på Funktionell screening och skaderegistrering.

2011:

Björk, Per.
Powerplay: En deskriptiv studie av mål och målgivande passningar i numerärt överläge i innebandyns SSL säsongen 2010/2011.
Björk, Per.
Innebandyns kapacitets- och kravprofil: En analys av kapaciteten och kraven på elitinnebandyspelare.
Eriksson, Joacim.
"Handlandets förnuft": En intervjustudie om fem innebandyspelares syn på handlingar i matchsituationer.
Hargesson, M.& Ljungholm, T.
Tidig elit?: En kvantitativ studie om eleverna på Sveriges elitinnebandygymnasier.
Jansson, Susanne & Svahn, Ulrika.
Varför innebandy?: Orsaker till att börja och fortsätta spela.
Karlsson, J.
Analysis of floorball sticks using high speed camera and Abaqus ; An explicit simulation of the dynamic behaviour during a slapshot
Linke, Mats & Saarela, Tobias.
Effekten av viktmanipulerad utrustning på dragskottshastighet och greppstyrka i innebandy – en sex veckors studie på manliga 17-åriga innebandyspelare.
Svensson, Lovisa.
Stor blandning - lika behandling. En bra metod för jämställdhetsarbete: en utvärderingsstudie av Svenska innebandyförbundets likabehandlingsprojekt.

2009:

Johansson, O & Oliveira, R.
Sponsring: En kvalitativ studie om hur elitidrottsföreningar i Umeå arbetar med sponsring.

2008:

Andrén, Simon.
Innebandyns utveckling i Uppland mellan 1990 och 2001: En tillväxtstudie och föreningsanalys.
Jältsäter, Kristian & Mårtensson, Mikael.
Jag behöver inte plugga, jag ska bli proffs!: en undersökning om elitidrottande pojkar på gymnasiet.
Larsson, Robin & Salomonsson, Per.
Sportmarknadsföring – En studie av SM-finalen i innebandy och AIK innebandy.
Rosenquist, J. & Asp, M.
Vem gastar flest?: en observationsstudie av elitcoacher inomhandboll och innebandy.

2007:

Gunnarsson, H; Thenfors, C; Pennerman, K.
Kreativ kommunikationsstrategi riktad till ungdomar - En jämförande fallstudie av golf och innebandy.
Linghede, Eva.
Frizon eller fängelse?: Kvinnliga lagidrottare i heteronormativitetens gränsland.

2006:

Bergnér-Blanck, Lotta & Wiberg-Lundin, Rauni.
Idrottens och föräldraengagemangets betydelse för ungdomar sett ur ett ungdomsperspektiv.
Johansson, Elisabeth &Larsson, Hanna.
Tränares roll som kostinformatör - Hur ser det ut inom innebandyns tre högsta divisioner?
Persson, Emil.
Kapacitets- och kravanalys: Innebandyns fem fysiska delkapaciteter
Pierre Svensson.
Påverkar födelsedatumet din framtid? - Selektion inom svensk ungdomsinnebandy.

2005:

Gårdman, Richard & Bergström, Håkan.
Fysisk Kapacitet Hos Manlig Innebandyelit: En studie kring sambandet mellan fysisk kapacitet och tabellplacering.

2003:

Karlsson, Mats & Melchiorsen, Jens-Petter.
Upplevd lagsammanhållning i innebandy: En undersökande och jämförande studie mellan herr- och damlandslaget samt ett herr- och damlag i elitserien.

2002:

Klingener, Caroline & Stark, Annika.
Relationen mellan målorientering och fysisk självuppfattning hos lagidrottare och motionärer.
Svensson, Magnus. Tävling på gott eller ont: En studie av ledares inställning till tävling och konkurrens inom barninnebandy.

2000:

Berntsson, Marcus; Eek, Nina; Ribjer, Niklas. Hur idrotten sociala delar påverkar alkholbruk: En kvantitativ undersökning av idrottares alkoholvanor
Lust, Hanna. Orsaker till varför tjejer slutar spela innebandy i tonåren

1999:

Berglund, Magnus & Nilsson, Hans. Hur går innebandytränare tillväga med denna komplicerade process?
Karlberg, Mikael. Taktik och kreativitet, en balansgång? Tio intervjuer med elittränare i basketboll, innebandy och ishockey

1996:

Bernhoff, Jörgen & Thörnqvist, Jan. Hur kan man som tränare/ledare påverka idrottsungdomars inställning till Fairplay?

1992 :

Sjölund, Pia. Innebandy: Tränare Hur ser tränar / ledarutbildningen ut?


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

IKC

Bild: Svenska innebandyförbundet

Studentuppsatser

Ett tydligt bevis på ett fortsatt stort intresse för innebandyn, och för innebandyns tydliga roll som etablerad idrott, är att det sker en ständig en ökning i Svenska innebandyförbundets kontakter med högskolor och universitet, framför allt vad gäller antalet studerande på C- och D-nivå som vill beröra innebandyn i sina uppsatser.

Svenska innebandyförbundet strävar efter utökat samarbete med såväl lärosäten som med enskilda studenter som är intresserade av innebandy, och vi försöker hjälpa den som vill komma i kontakt med oss inför sitt uppsatsskrivande. Generellt kan sägas att Svenska innebandyförbundet i första hand kan underlätta en del nödvändiga kontakter, t.ex. gentemot landslagen eller förbundskaptenerna, för att förenkla olika former av undersökningar och vetenskapliga uppsatser.

Det kan också handla om att hjälpa till med porto- eller resekostnader i samband med enkäter och intervjuer, eller att säkerställa en hög svarsfrekvens inom en särskild undersökningsgrupp genom att göra deltagande i undersökningen obligatoriskt för våra olika aktörer.

Normalt stödjer Svenska innebandyförbundet studenter på C- & D-nivå, och om du är intresserad av att ha med innebandyn på ett hörn i ditt uppsatsskrivande på den nivån är du välkommen att kontakta Svenska innebandyförbundet. De kan föreslå uppsatsområden, men välkomnar också att du har en idé och vill samarbeta med dem. Du kan också representera ett område som traditionellt inte anses ha idrottskoppling, såsom statsvetenskap, nationalekonomi eller inom humaniora.