HeadlineImage

Mer om IKC

Samarbetsavtalet gällande IKC tecknades under våren 2012. Målet med detta samarbete är att skapa ett nationellt kompetenscentrum av internationell hög klass med Umeå universitets breda forskningskompetens som utgångspunkt.

Umeå universitets forskning inom exempelvis idrottsmedicin, idrottsfysiologi, idrottspsykologi och idrottspedagogik är väldigt framstående och målsättningen med detta samarbete är att mer idrottsforskning ska bedrivas inom idrotten innebandy. Men även att innebandysporten ska kunna ta del av idrottsforskning som är utförd på andra idrotter.

IKC kordinerar och initierar tänkbara forskningsprojekt, seminarier, föreläsningar och konferenser i samarbete med Svenska innebandyförbundet och forskare. Man ska även arbeta för att ta fram en tydlig utvecklings- och forskningsstrategi för svensk innebandy.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Välkommen att kontakta

Nina Ohlson
Vikarierande Forskningssamordnare IKC
Idrottshögskolan, Umeå universitet
907 87 Umeå
Tel: 090-786 74 15

Pernilla Eriksson
Biträdande föreståndare/enhetsamordnare
Idrottshögskolan, Umeå universitet
907 87 Umeå
Tel: 090-786 55 29
Mobil: 070-527 15 26

Emil Risberg
Utvecklingschef
Svenska Innebandyförbundet
Tel: 08-514 274 17