Pågående projekt med innebandyrelevans

Nedan presenteras information om pågående projekt med innebandyrelevans inom IKC:s verksamhet vid Idrottshögskolan, Umeå Universitet, samt IKC:s projekt i samarbete med övriga lärosäten inom Sverige.

För mer information om innebandyrelaterade studier kontakta Taru Tervo, forskningssamordnare vid IKC.

Svenska Innebandyförbundets nya utvecklingsmodell - från idé till verksamhet

Ansvarig för projektet: Tor Söderström, Pedagogiska institutionen.

Projektets målsättning: Syftet med föreliggande studie är att undersöka hur implementeringen av Svensk Innebandys utvecklingsmodell upplevs/uppfattas av de som på olika nivåer ingår i verksamheter där modellen tillämpas.

Finansiering: Anslag från CIF och Idrottshögskolan

Skadeuppkomsten inom innebandy

Ansvarig för projektet: Anna Nordström, institutionen för Kirurgisk och perioperativ vetenskap - Idrottsmedicinska enheten.

Projektets målsättning: Studien syftar till att ta reda på skadeuppkomsten bland licenserade innebandyspelare genom en registerstudie.

Finansiering: Svenska Innebandyförbundet

Anterior Crusiate Ligament Injury of the Knee – predisposition, treatment and improved evaluation

Ansvarig för projektet: Charlotte Häger, institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering.

Projektets målsättning: Projektet undersöker orsaker, konsekvenser och behandlingsmetoder för korsbandsskador samt utvärdering av knäfunktion.

Finansiering: delfinansiering CIF och Idrottshögskolan

Implementering av behovsfrämjande strukturer i svenska innebandyföreningar: En flernivåanalys

Ansvariga för studien: Andreas Stenling, doktorand vid Institutionen för psykologi, samt Susanne Tafvelin, PhD och post doc vid Institutionen för psykologi.

Målsättning med projektet: att undersöka hur organisatoriska strukturer och strategier påverkar ledare i föreningarna och om Svenska Innebandyns föreningsutbildning bidrar till att föreningarna i större utsträckning organiserar sig för att vara behovsfrämjande mot sina ledare. Forskningsprojektet bygger på Self-Determination Theory (SDT), är ett av få projekt som bygger på SDT och riktar sig mot organisatoriska strukturer och strategier förväntas studien ge ett viktigt bidrag till både forskningslitteraturen och praktiken.

Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion