Samverkan lokala idrottsföreningar

Idrottshögskolan har i dagsläget samverkansavtal tillsammans med 10 lokala elitidrottsföreningar som spelar i högsta eller näst högsta divisionen. Samverkansavtalen handlar främst om elitidrott och studier, där bägge parter aktivt informerar om kombinationen elitidrott och studier, men också om forskning, prestationsutveckling och testverksamhet.

(klicka på logotyperna för att komma till respektive förenings hemsida)

BjörklövenUmeå IBK Dalen
Umeå IKUmeå City IBK

KFUM Umeå BSKT            

        IFK UmeåUmeå Simsällskap

IKSU innebandy

I samverkansavtalen ansvarar Idrottshögskolan bl.a. för 

  • Att anordna en träff för samtliga samarbetsföreningars studieansvariga för erfarenhetsutbyte samt information.
  • Kontinuerligt förse föreningens studieansvarige med information, viktiga datum samt andra nyheter av vikt.
  • Via studiesamordnare samt övrig personal vid IH finnas tillgänglig för föreningen i frågor rörande elitidrott och studier.
  • Stötta och serva föreningens studerande spelare och tränare i enlighet med Umeå universitets policy för kombinationen elitidrott och studier.

I samverkansavtalen ansvarar elitidrottsföreningarna bl.a. för:

  • Utse en person som studieansvarig inom föreningen och som är kontaktperson mot IH.
  • Informera om samarbetet gällande elitidrott och studier med IH inom föreningen samt marknadsföra samarbetet beträffande elitidrott och studier med IH
  • Elitidrottsföreningarna ska inför höstterminens start tillhandahålla 200 fribiljetter för IHs traditionella välkomstarrangemang för nya studenter i syfte att visa upp den elitidrottsverksamhet som stan erbjuder till nya idrottsstudenter.

Idrottshögskolan arbetar för att utveckla mer utbildnings- och forskningssamverkan mellan Idrottshögskolan och ovanstående elitidrottsföreningar.

Elitidrottsföreningar som tillhör högsta/näst högsta divisionen och som har intresse av att samverka med Idrottshögskolan är välkommen att kontakta Pernilla Eriksson.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pernilla Eriksson
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Mobil:  070-527 15 26

Kontaktformulär