Till umu.se

Styrgrupp OUC

Styrgruppen för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Orienteringsförbundet,  två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för OUC Pär Norén. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år

Främre raden från höger: Clas Fries, Susanne Söderholm, Pernilla Eriksson Bakre raden från höger: Pär Norén, Roland Carlsson, Tor Söderström På bilden saknas: Stefan Hildingsson
Främre raden från vänster: Clas Fries, Pär Norén, Pernilla Eriksson, Roland Carlsson, Susanne Söderholm, Stefan Hildingsson, Tor Söderström


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2017

Torsdag 6 april kl. 10-15, Gemensamt Stryrgruppsmöte ESC,OUC och FPC
Lokal: Idrottsmedicinska enheten