Styrgrupp OUC

Styrgruppen för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Från vänster: Clas Fries, Pernilla Eriksson, Tor Söderström, Stefan Hildingsson, Pär Norén och Frans Wickbom

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Orienteringsförbundet,  två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för OUC. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år

Strygruppens sammansättning

Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan 
Tor Söderström, Föreståndare, Idrottshögskolan 
Pär Norén, Verksamhetsledare OCU, Idrottshögskolan

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå kommun
Peter Juneblad, Närlingslivschef, Umeå kommun

Clas Fries, Västerbottens Orienteringsförbund
Susanne Söderholm, Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2018

2018-11-16, Idrottshögskolans kansli, kl. 10-12