Till umu.se

Styrgrupp OUC

Styrgruppen för Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Orienteringsförbundet,  två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för OUC. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år

Främre raden från höger: Clas Fries, Susanne Söderholm, Pernilla Eriksson Bakre raden från höger: Pär Norén, Roland Carlsson, Tor Söderström På bilden saknas: Stefan Hildingsson
Främre raden från vänster: Clas Fries, Pär Norén, Pernilla Eriksson, Roland Carlsson, Susanne Söderholm, Stefan Hildingsson, Tor Söderström

Strygruppens sammansättning

Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan 
Tor Söderström, Föreståndare, Idrottshögskolan 
Pär Norén, Verksamhetsledare OCU, Idrottshögskolan

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå kommun
Peter Juneblad, Närlingslivschef, Umeå kommun

Clas Fries, Västerbottens Orienteringsförbund
Susanne Söderholm, Förbundschef, Svenska Orienteringsförbundet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2018

Datum kommer inom kort