Till umu.se

Årets aktiviteter

Här kan du som aktiv FPC-student se en översikt för den planerad verksamheten.

Månadsträffar

Korta träffar med genomgång av aktuella aktiviteter och aktuell statusrapport studier och träning/tävling för varje student. Månadsträffarna fungerar också som allmänt informations- och diskussionsforum.

Lämna in tävlings- och lägerplanering

FPC-aktiva lämnar in en plan till verksamhetsledaren för årets tävlingar och läger.

Träningsrapportering

FPC-aktiva skriver träningsrapporter, genom träningsdagbok, kontinuerligt till verksamhetsledaren. Detta görs enligt överenskommen mall.

Bastester

Grundtester för kroppens funktionalitet (muskelbalans, smidighet, balans, styrka) samt kroppskonstitutionsanalys. Rådgivning och eventuella åtgärdsprogram tas fram efter testerna. Detta görs som en skadeförebyggande åtgärd samt som basinformation till den aktive och hans/hennes tränare för planeringen av deras träning. Uppföljningstester kan göras vid behov.

Kick off-läger, höst

Gemensam helg med information, utbildning och team building-aktiviter för FPC-aktiva och deras tränare och stödpersoner i verksamheten.

Team Elits antidopningsföreläsning

Obligatorisk föreläsning om dopningens risker och skadeverkningar.

Föreläsningar med Team Elit under terminerna

Möjlighet till fortbildning i ämnen som berör elitidrott för att underlätta livet som elitidrottsaktiv.

Tre idrottsluncher per termin

Föreläsningar kring idrott och idrottsforskning i varierande ämnen.

Swedbank

Swedbank stöttar FPC i Umeå genom att Idrottshögskolan bl.a. får  nyttja deras lokaler vid månadsträffarna.

Hjälp med kontakt för tävlingar utomlands

FPC-aktiva får hjälp med att ordna tävligsresor till bland annat syd- och mellaneuropa.

Träningsläger vinter

Ett gemensamt träningsläger kommer att anordnas under vintern/våren. Självkostnadspris för de aktiva.

Studieteknik/stödverksamhet av Studieverkstaden, Umeå universitet

Fortbildning i studieteknik för att effektivisera studierna. Ett sätt att underlätta studieövergången från gymnasienivå och att hitta de rätta metoderna och stödet för att bedriva sina universitetsstudier.
Studieverkstad

Tester, individuellt

2-4 tester/år (beroende på typ av tester) som görs i testlabbet hos Idrottsmedicin. Testerna utformas grenspecifikt för varje aktiv och i samråd mellan FPC-aktiv och deras tränare samt verksamhetsledaren och Idrottshögskolans fystränare.

Rådgivning om eventuella åtgärder och tolkning av testerna ingår som en del i testtillfällena. Utöver dessa tester kan det göras fälttester med hjälp av fystränare eller verksamhetsledaren.
Idrottslabbet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion