Till umu.se

Styrgrupp ESC

Styrgruppen för Elitskidcentrum (ESC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Skidförbundet, två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för ESC, Elbert Karlsson. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år.

Bakre raden från höger: Rickard Grip, Pernilla Eriksson, Elbert Karlsson, Roland Carlsson, Karin Ersson, Stefan Hildingsson, Tor Söderström.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2017

Torsdag 6 april kl. 10-15, Gemensamt Stryrgruppsmöte ESC,OUC och FPC
Lokal: Idrottsmedicinska enheten