Till umu.se

Styrgrupp ESC

Styrgruppen för Elitskidcentrum (ESC) ansvarar för genomförandet av avtalets intentioner.

Bakre raden från höger: Rickard Grip, Pernilla Eriksson, Elbert Karlsson, Roland Carlsson, Karin Ersson, Stefan Hildingsson, Tor Söderström.

Styrgruppen består av två representanter från Idrottshögskolan, två från Svenska Skidförbundet, två representanter från Umeå Kommun samt verksamhetsledare för ESC. Styrgruppen träffas 2-4 ggr/år.

Strygruppens sammansättning

Pernilla Eriksson, Biträdande föreståndare, Idrottshögskolan 
Tor Söderström, Föreståndare, Idrottshögskolan 
Elbert Karlsson, Verksamhetsledare ESC, Idrottshögskolan

Stefan Hildingsson, Fritidschef, Umeå kommun
Peter Juneblad, Närlingslivschef, Umeå kommun

Rickard Grip, Förbundskapten, Svenska Skidförbundet
Karin Ersson, Utbildningschef, Svenska Skidförbundet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Styrgruppsmöten 2018

Datum kommer inom kort