Till umu.se
HeadlineImage

Goda exempel på samverkan

Här finns ett urval av samarbeten som pågår eller har genomförts. Det kan ge dig en närmare inblick i vad Idrottshögskolan kan erbjuda och en uppfattning av vad ett samarbete med Idrottshögskolan kan innebära. Idrottshögskolan vill vara en del av något större och vill därför utöka dialogen med samhället för att hitta fler innovativa utvecklingsprojekt inom idrotten. Idrottshögskolan bedriver såväl kunskaps- och innovationsdriven samverkan som samhällsutmaningsdriven samverkan.

Friidrotts-SM 2014

Studenter på Idrottsvetenskapliga programmet som läst kursen "Evenemangs- och projektledning, har under våren 2014 jobbat på uppdrag från organisationen för Friidrotts-SM med att utforma vissa delar av arrangemanget. Studenterna fick med uppdraget möjlighet att jobba med ett verkligt arrangemang, arbeta fram lösningar som ska fungera i praktiken samt knyta kontakter. SM organisationen fick många bra idéer att arbeta vidare med i arrangemanget.

Studenter vid Tränarprogrammet fick dessutom möjligheten att erbjuda massage till de tävlande atleterna på Friidrotts-SM.

Ski Umeå 2014

Ski Umeå 2014 är ett projekt som drivs av Friluftsfrämjandet i samarbete med föreningar, klubbar, organisationer och andra vintersportsintressenter. Projektet satsar på skidor och vinterkultur med målsättningen att få alla barn och unga att prova på vintersporter, framförallt inom alpina vintersporter och längdskidåkning.

Idrottshögskolan är representerade i styrgruppen för Ski Umeå 2014 och har involverat pedagogiska institutionen i evenemanget "Alla på snö - rätten till snöglädje för alla barn" som är ett delprojekt i Ski Umeå 2014. Ca 1000 stycken av Umeås 10-åringar blev under dagarna 17-21 februari 2014 inbjudna till en skoldag där de kostnadsfritt erbjöds att prova på längdskidåkning, alpint samt snowboard. Studenter på Ämneslärarprogrammet med inriktning idrott och hälsa fungerade som funktionärer och hjälpte de inbjudna 10-åringarna i Bränteberget i Umeå.

Slutrapport Ski Umeå 2014

Läs mer om Ski Umeå 2014

SportRegion Västerbotten

SportRegion Västerbotten är ett EU-finansierat projekt, initierat och projektägt av Västerbottens idrottsförbund (VIF) och medfinansierat av Skellefteå - och Umeå kommun samt Region Västerbotten. Projekt SportRegion Västerbottens ambition är att bli Europas attraktivaste sportregion.

SportRegion Västerbotten har bl.a. som mål att:

Skapa en tillväxtplattform för sportnäringen i Västerbotten bestående av akademi, offentlig sektor, näringsliv och idrotten. Tillsammans jobbar parterna för att skapa en attraktivare sportregion.
Ta fram en modell och strategi för sportnäringen i Västerbotten innefattande tillväxt och kunskapsutveckling av branchen.
Lyfta fram sportnäringens aktörer i Västerbotten.

Tor Söderström, Föreståndare för Idrottshögskolan, sitter med i styrelsen för SportRegion Västerbotten.

Läs mer om SportRegion Västerbotten

Change the Game

Change the game är ett projekt som handlar om att låta våra barn ha det roligare, må bättre, leva ett längre och friskare liv och som bonus öka sina chanser att bli riktigt bra i sport på sikt. För att nå mål med detta bör vi enligt forskningen få till en förändring när det gäller synsättet på barn och ungdomars idrottande.

Idrottshögskolan är en av medspelarna i projektet som grundats av Balticgruppen. Idrottshögskolan säkerställer tillsammans med SISU Idrottsutbildarna att forskningsresultaten kan förankras och delas på et adekvat sätt. Ytterligare medspelare i projektet är IBK Dalen, IF Björklöven, IK Fjällvinden, IKSU innebandy, Umeå FC och Umeå IK.

Läs mer om Change the Game

Empowering coach - coaching can make a difference

Joan Duda, professor i idrottspsykologi vid University of Birmingham, är internationellt känd för sin expertis gällande motivation och motivationsrelaterade processor kopplat till idrott, fysisk aktivitet och dans samt har omfattande erfarenheter av idrottspsykologisk rådgivning åt elitidrottare, tränare/instruktörer och motionärer. Joan Duda besökte Idrottshögskolan under hösten 2014 för att gästföreläsa om sitt projekt "The PAPA project" som har för avsikt att främja barn och ungdomars utveckling, hälsa och välbefinnande genom positiva idrottsupplevelser. Dels arrangerade Idrottshögskolan ett seminarium för forskare vid Umeå universitet. Joan Duda höll också en idrottslunchföreläsning, föreläsningen spelades in för att användas i bl.a. undervisningssyfte. Filmen har sedan spridits bl.a. via Change the Game.  I samverkan med SISU idrottsutbildarna Västerbotten arrangerade Idrottshögskolan en kväll där föreningar etc fick möjlighet att komma och lyssna på Joan Duda och få ta del av hennes forskning om barn- och ungdomsidrott.

Se Joan Dudas idrottslunchföreläsning "Empowering coach - coaching can make a difference"

Se intervju med Joan Duda vid hennes besök vid Idrottshögskolan.

SISU Idrottsutbildarna har efter Joan Dudas besök vid Idrottshögskolan valt att fortsätta arbeta med hennes projekt "Empowering coaching" i Sverige i syfte att skapa det optimala motivationsklimatet för tränare, ledare, chefer och lärare. De kan i sin tur sedan hjälpa barn och ungdomar att utveckla en sund och livslång kärlek till sin idrott.

Läs mer om SISU Idrottsutbildarnas satsning på Empowering Coaching

Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning (KRAFT)

Från hösten 2015 startar det EU-finansierade KRAFT-projektet (Kompetensutveckling och Rådgivning för Aktivitet, Funktion och Träning), ett samarbete mellan Västerbottens läns landsting, Idrottshögskolan Umeå universitet, Umeå kommun samt Företagarna vilket kommer att pågå i 2,5 år. Projektet syftar till att stärka kompetensen och samverkansmöjligheterna kring fysisk aktivitet och hälsa, primärt riktat mot vårdsektorn och den växande hälsobranschen. Projektet ämnar etablera en internet-baserad plattform med 1) utbildning mot fysisk aktivitet på recept (FaR) och eventuell möjlighet till certifiering, samt 2) verktyg för ökade kommunikationsmöjligheter och kompetensutveckling mellan aktörer inom området.

Är du nyfiken på detta projekt och vill veta mer, kontakta då Jonas Johansson (Projektkoordinator)

Läs mer om KRAFT

Alla på snö

Projektet Alla på snö är ett projekt som Svenska skidförbundet har skapat i syfte att få fler barn att få uppleva snöglädje. Tillsammans med skolor och kommuner skapar Svenska skidförbundet en dag då elever i fjärdeklass bjuds in och får möjlighet att kostnadsfritt få tillgång till utrustning, snöanläggning och vägledning.

Alla på snö Umeå 2016 arrangeras måndag till och med torsdag under vecka 8 i Bräntebacken. 14 skolor och cirka 500 elever i fjärdeklass anmält sitt deltagande och eleverna får möjlighet att upptäcka skidglädje på slaomskidor, längdskidor eller snowboard. Studenter vid Ämneslärarprogrammet med ingång idrott och hälsa är delaktiga i det praktiska genomförandet av dagen och kommer hjälpa till att leda och coacha fjärdeklasseleverna.

Umeå Idrottsgala

Umeå Idrottsgala hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som brinner för sin idrott och som på ett positivt sätt bidrar till Idrottsstaden Umeås utveckling.

Studenter som läser en idrottsrelaterad utbildning vid Umeå universitet ges möjligheten att jobba som volontär vid evenemanget eller delta som VIP-gäst under galakvällen.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion