Till umu.se

Styrelse

Idrottshögskolans arbete leds av en styrelse bestående av ledamöter från universitetets fyra fakulteter, lärarhögskolan och externa representanter.

Styrelsen vid Idrottshögskolan

Styrelsen för Idrottshögskolan ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att utarbeta förslag till budget och årlig verksamhetsplan i samråde med dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, samt att i övrigt främja Idrottshögskolans verksamhet.

Idrottshögskolan har den samhällsvetenskapliga fakulteteten som värdfakultet.

Ordförande

Vicerektor Dieter Müller

I styrelsen ingår också

Professor Jun Yu, Teknisknaturvetenskaplig fakultet
Universitetslektor Ann Sörlin, Medicinsk fakultet
Universitetslektor Ulrika Haake, Samhällsvetenskaplig fakultet
Universitetslektor Jesper Enbom, Humanistisk fakultet
Utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Fritidschef Stefan Hildingsson, Umeå kommun
Näringslivschef Roland Carlsson, Umeå kommun (suppleant)
Länsidrottschef Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet
Representant från VLL - Ulrica Bergström, Ortopedkliniken, NUS
Representant från VLL - Per Jonsson, Sjukgymnast Ortopedkliniken, NUS

Studeranderepresentant
Studeranderepresentant Sanna Vikberg

Adjungerad ledamot, Idrottshögskolans föreståndare Tor Söderström

Styrelsens sekreterare: Pernilla Eriksson

Mötestider 2017

10 februari kl. 13.00-15.00. Lokal: Intermedius, Idrottsmedicinska enheten
4 april kl. 13.00-15.00. Lokal:Intermedius, Idrottsmedicinska enheten
14 juni kl. 10.00-12.00. Lokal: Intermedius, Idrottsmedicinska enheten
27 september kl. 08:00-11:00. Lokal: Minor, Idrottsmedicinska enheten
30 oktober kl. 8:30-13:00. Lokal: Hotell Björken, konferensavdelningen
7 december kl. 15:00-17:00. Lokal: mer information kommer


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion