Styrelse

Idrottshögskolans arbete leds av en styrelse bestående av ledamöter från universitetets fyra fakulteter, lärarhögskolan och externa representanter.

Styrelsen vid Idrottshögskolan

Styrelsen för Idrottshögskolan ansvarar för verksamhetens övergripande inriktning och utveckling, att utarbeta förslag till budget och årlig verksamhetsplan i samråde med dekan vid den samhällsvetenskapliga fakulteten, samt att i övrigt främja Idrottshögskolans verksamhet.

Idrottshögskolan har den samhällsvetenskapliga fakulteteten som värdfakultet.

Ordförande

Vicerektor Dieter Müller

I styrelsen ingår också

Professor Jun Yu, Teknisknaturvetenskaplig fakultet
Universitetslektor Ann Sörlin, Medicinsk fakultet
Universitetslektor Ulrika Haake, Samhällsvetenskaplig fakultet
Universitetslektor Hanna Söderlund, Humanistisk fakultet
Utvecklingsledare Birgitta Wilhelmsson, Lärarhögskolan
Fritidschef Stefan Hildingsson, Umeå kommun
Näringslivschef Peter Juneblad, Umeå kommun (suppleant)
Länsidrottschef Niclas Bromark, Riksidrottsförbundet
Representant från VLL - Cecilia Edström, Ledningsstaben Västerbottens länslandsting
 

Studeranderepresentant forskarutbildning Viktoria Wahlström
Studeranderepresentant grundutbildning Sanna Vikberg

Adjungerad ledamot, Idrottshögskolans föreståndare Tor Söderström

Styrelsens sekreterare: Pernilla Eriksson

Mötestider 2018

2018-01-30 kl. 13:00-15:00. Lokal: Intermedius, Idrottsmedicinska enheten

2018-04-18 kl. 13:00-17:00 Träff med all personal vid Umeå universitet inom idrottsområdet. "Hur kan vi tillsammans lyfta idrotten på Umeå universitet och lyfta Idrottsstaden Umeå". Lokal: Triple Helix, Samverkanshuset

2018-05-07 kl. 15:00-17:00. Lokal: Intermedius, Idrottsmedicinska enheten.

2018-09-17 kl. 15:00-17:00. Lokal: Idrottsmedicinska enheten

2018-10-26 kl. 09:00-16:00 Planeringseftermiddag. Lokal: P5, väven

2018-11-23 kl. 13:00-15:00. Lokal: Idrottsmedicinska enheten
 


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion