Till umu.se

Riksidrottsuniversitet (RIU)

På Riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Umeå universitet - ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Arbetet med att bli ett Riksidrottsidrottsuniversitet har pågått sedan år 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier. Umeå universitet är ett av tre lärosäten som har utsetts till Riksidrottsuniversitet i Sverige. De övriga lärosätena är Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers.

Rektor Lena Gustafsson undertecknade den 7 maj avtalet för Riksidrottsuniversitet, ett avtal som sträcker sig under perioden 150801-180630. Foto: Per Melander

En kombinerad utbildnings- och elitsatsning för svensk idrotts bästa

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. Genom detta ska möjligheterna till praktiknära idrottsforskning, forskning i direkt samverkan med idrottare, stärkas. Det skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att närma sid den akademiska miljön.

Modellen för RIU bygger på fyra delar; tränarkompetens, utbildning, elitidrott samt forskning och utveckling.

Riksidrottsuniversitetets betydelse för Umeå universitet

För Umeå universitet kommer RIU bl.a. att innebära:

  • att Umeå universitet bidrar till att stärka och utveckla Svensk idrott
  • en kvalitetsstämpel
  • ett närmare samarbete med idrottsrörelsen i våra idrottsutbildningar och i den idrottsforskning som bedrivs vid Umeå universitet
  • större nätverk och organiserat nätverk med Riksidrottsförbundet (RF), Specialförbunden (SF), Sveriges olympiska kommitté (SOK) och andra idrottsuniversitet
  • rekrytering/marknadsföring av Idrottsstaden Umeå, Idrottsuniversitet!
  • nya och reviderade utbildningar, bl.a. lärarutbildning i ämnet specialidrott
  • fler elitaktiva som väljer att söka till Umeå universitet. Att nå såväl idrottslig som akademisk framgång.

Läs mer om Riksidrottsuniversitet på RFs hemsida


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Bild: Riksidrottsförbundet (RF)