Till umu.se

Riksidrottsuniversitet (RIU)

På Riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära forskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Umeå universitet - ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Arbetet med att bli ett Riksidrottsidrottsuniversitet har pågått sedan år 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier. Umeå universitet är ett av tre lärosäten som har utsetts till Riksidrottsuniversitet i Sverige. De övriga lärosätena är Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers.

Rektor Lena Gustafsson undertecknade den 7 maj avtalet för Riksidrottsuniversitet, ett avtal som sträcker sig under perioden 150801-180630. Foto: Per Melander

En kombinerad utbildnings- och elitsatsning för svensk idrotts bästa

Riksidrottsförbundet har samverkat med specialidrottsförbund, universitet och högskolor, Sveriges Olympiska Kommitté och distriktsidrottsförbund för att skapa en modell där utbildning och elitsatsning kan kombineras för både tränare och aktiva. Genom detta ska möjligheterna till praktiknära idrottsforskning, forskning i direkt samverkan med idrottare, stärkas. Det skapar förutsättningar för idrottsrörelsen att närma sid den akademiska miljön.

Modellen för RIU bygger på fyra delar; tränarkompetens, utbildning, elitidrott samt forskning och utveckling.

Modell RIU och EVL under åren 2015-2018.

Riksidrottsuniversitetets betydelse för Umeå universitet

För Umeå universitet kommer RIU bl.a. att innebära:

  • att Umeå universitet bidrar till att stärka och utveckla Svensk idrott
  • en kvalitetsstämpel
  • ett närmare samarbete med idrottsrörelsen i våra idrottsutbildningar och i den idrottsforskning som bedrivs vid Umeå universitet
  • större nätverk och organiserat nätverk med Riksidrottsförbundet (RF), Specialförbunden (SF), Sveriges olympiska kommitté (SOK) och andra idrottsuniversitet
  • rekrytering/marknadsföring av Idrottsstaden Umeå, Idrottsuniversitet!
  • nya och reviderade utbildningar, bl.a. lärarutbildning i ämnet specialidrott
  • fler elitaktiva som väljer att söka till Umeå universitet. Att nå såväl idrottslig som akademisk framgång.

Umeå universitet fortsatt Riksidrottsuniversitet 2018-2022

Riksidrottsförbundet erbjuder Umeå universitet möjlighet att fortsätta vara Riksidrottsuniversitet under perioden 2018-2022. 

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft görs en utökad satsning med ytterligare Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Mittuniversitetet i Östersund och Högskolan i Halmstad tillsammans med Malmö högskola får möjlighet att bli nya Riksidrottsuniversitet från och med 2018. Ytterligare fyra högskolor erbjuds att bli nya Elitidrottsvänliga lärosäten.

- Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet. 

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft görs en utökad satsning med ytterligare Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänglia lärosäten. Att kunna kombinera elitidrottssatsning med studier skapar möjligheter för ett meningsfullt idrottande och en smidig övergång till en civil karriär samtidigt som idrottsprestationerna blir ännu bättre.

Mittuniversitetet Östersund och Högskolan i Halmstad i samarbete med Malmö högskola får möjlighet att bli Riksidrottsuniversitet från och med hösten 2018.

Möjligheten att bli Elitidrottsvänliga lärosäten från och med hösten 2018 erbjuds till Blekinge Tekniska högskola, Högskolan Kristianstad, Mälardalens högskola och Högskolan Väst. 

- Ambitionen är att så många lärosäten som möjligt ska vilja vara elitidrottsvänliga och därigenom bidra till att kombinationen elitidrott och studier möjliggörs för aktiva oavsett vad och var de vill studera (ev tillägg elitidrottare) säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet.

I satsningen ingår också akademisk tränarexamen och praktiknära forsknin som bidrar till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar och bättre stöd till aktiva. Dessutom är Sverige och Riksidrottsförbundet först i Europa med att ta fram nationella riktlinjer för att underlätta för elitidrottares dubbla karriärer. 

- Anpassningarna för elitidrottare kan handla om att en tio veckors praktik delas upp i kortare perioder eller att som Lina Strand, landslagsorienterare och nyligen utexaminerad för Göteborgs universitet, kunna följa seminarier via videolänk för att inte missa viktiga delar av studierna under landslagsläger, förklarar Peter Mattsson, idrottschef, Riksidrottsförbundet.

Tidigare Riksidrottsuniversitet är Gymnastik- och idrottshögskolan tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola och Umeå universitet och dessa erbjuds möjlighet att fortsätta. Tidigare Elitidrottsvänliga lärosäten som erbjuds möjlighet att fortsätta är Högskolan Dalarna, Högskolan Jönköping, Karlstad universitet, Linköpings universitet, Linnéuniversitetet, Uppsala universitet och Örebro universitet. 

Modell RIU och EVL under perioden 2018-2022.

Läs mer om Riksidrottsuniversitet på RFs hemsida


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Bild: Riksidrottsförbundet (RF)

Fakta

Riksidrottsuniversitet: Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

Särskilda utbildningssatsningar:

1. Särskilda utbildningssatsningar
2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier
3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning

Elitidrottsvänliga lärosäten: Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.

Dubbla Karriärer

Elitidrott och studier är en viktig möjlighet som finns både på gymnasienivå och universitets- och högskolenivå. Idrott och politik diskuterar utmaningarna i det idrottgymnasiesystemet som har funnits länge och behoven av ytterligare stöd i den relativt nya satsningen med Riksidrottsuniversitet och så kallade elitidrottsvänlig lärosäten med RF:s idrottschef Peter Mattsson.

Hör Idrott och politiks intervju med Peter Mattsson, Riksidrottsförbundets Idrottschef