Riksidrottsuniversitet (RIU)

På Riksidrottsuniversiteten ska akademisk tränarexamen, anpassade studier för elitidrottare och praktiknära idrottsforskning bidra till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar, bättre stöd till aktiva och förhoppningsvis fler medaljer i internationella mästerskap.

Umeå universitet - ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet

Arbetet med att bli ett Riksidrottsidrottsuniversitet har pågått sedan år 2011 och handlar om att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft samt möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier. År 2015 blev Umeå universitet ett av landets tre första lärosäten som utsågs till Riksidrottsuniversitet, de övriga lärosätena som utnämndes var Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan och Göteborgs universitet/Chalmers.

Umeå universitet fortsatt Riksidrottsuniversitet 2018-2022

Riksidrottsförbundet erbjuder Umeå universitet möjlighet att fortsätta vara Riksidrottsuniversitet under perioden 2018-2022. Detta enligt ett nytt avtal som tecknats mellan Umeå universitet och Riksidrottsförbundet.

– Det är väldigt positivt för Umeå universitet att få förtroendet att fortsätta detta arbete. Ett Riksidrottsuniversitet drar till sig duktiga och motiverade studenter, samtidigt som vi skapar goda förutsättningar för landets elitidrottare att kombinera idrottssatsning med studier och senare en övergång till en civil karriär, säger Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft görs en utökad satsning med ytterligare Riksidrottsuniversitet och Elitidrottsvänliga lärosäten. Förutom Umeå universitet, Gymnastik och idrottshögskolan/Kungliga Tekniska högskolan samt Göteborgs universitet/Chalmers är Mittuniversitetet samt Högskolan i Halmstad tillsammans med Malmö universitet från och med hösten 2018 ett Riksidrottsuniversitet. Utöver Riksidrottsuniversitetet erbjuder Riksidrottsförbundet även ett antal andra lärosäten att bli så kallade Elitidrottsvänliga lärosäten.

- Att kunna ge fler möjlighet att kombinera elitidrott med akademiska studier ska ge svenska medaljer och elitidrottare som lyckas även efter sina idrottskarriärer. Att kunna kombinera elitidrottssatsning med studier skapar möjligheter för ett meningsfullt idrottande och en smidig övergång till en civil karriär samtidigt som idrottsprestationerna blir ännu bättre, säger Peter Mattsson, idrottschef Riksidrottsförbundet. 

I satsningen 2018-2022 ingår också akademisk tränarexamen och praktiknära idrottsforskning som bidrar till bättre utbildade tränare, högre kvalitet på träningar och bättre stöd till aktiva. Dessutom har Riksidrottsförbundet i samarbete med Riksidrottsuniversiteten och Elitidrottsvänliga lärosäten, tagit fram "Vägledande rekommendationer för kombinationen elitidrott och högskolestudier". Sverige och Riksidrottsförbundet är först i Europa med att ta fram nationella riktlinjer för att underlätta för elitidrottares dubbla karriärer.

– Det känns jättebra att Umeå universitet nu får möjlighet att fortsätta driva och vara ett av de ledande universiteten med att utveckla en nationell modell för samarbetet mellan idrotten och akademin, säger Pernilla Eriksson, Projektledare för Riksidrottsuniversitetet på Umeå universitet.

Modell RIU och EVL under perioden 2018-2022.

Läs mer om Riksidrottsuniversitet på RFs hemsida

Läs mer om kombinationen elitidrott och studier vid Umeå universitet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Bild: Riksidrottsförbundet (RF)

Fakta

Riksidrottsuniversitet: Ett Riksidrottsuniversitet (RIU) arbetar med att utveckla svensk idrott på uppdrag av och i samverkan med Riksidrottsförbundet och olika specialidrottsförbund. Riksidrottsförbundets nominering av RIU ges till ett begränsat antal lärosäten. Den nationella modellen för RIU innehåller fyra utvecklingsdelar:

Särskilda utbildningssatsningar:

1. Särskilda utbildningssatsningar
2. Möjlighet för elitidrottare till anpassade universitetsstudier
3. En miljö som möjliggör satsning på elitidrott
4. Samverkan mellan idrottsrörelsen och lärosätet avseende praktiknära idrottsforskning

Elitidrottsvänliga lärosäten: Elitidrottsvänliga lärosäten (EVL) ingår i ett sammanhållet system med den nationella modellen för RIU. Gemensamt för alla EVL är att de erbjuder en god miljö för elitidrott och studier genom hjälp med individuellt anpassade studier. Arbetet sker i samarbete med RF och Specialidrottsförbunden.

Dubbla Karriärer

Elitidrott och studier är en viktig möjlighet som finns både på gymnasienivå och universitets- och högskolenivå. Idrott och politik diskuterar utmaningarna i det idrottgymnasiesystemet som har funnits länge och behoven av ytterligare stöd i den relativt nya satsningen med Riksidrottsuniversitet och så kallade elitidrottsvänlig lärosäten med RF:s idrottschef Peter Mattsson.

Hör Idrott och politiks intervju med Peter Mattsson, Riksidrottsförbundets Idrottschef