Idrottslabbet och Idrottshögskolan värdpar för Höstmöte med temat hälsa

[2017-11-22] Höstmöte arrangeras av Svensk förening för tester inom idrott och hälsa i Umeå med temat Hälsa under dagarna 30 november-1 december. Värd för mötet är Idrottslabbet i samverkan med Idrottshögskolan.

Svensk Förening för tester inom idrott och hälsa bildades 2014. Föreningen ska verka för utveckling och kvalitetssäkring av tester samt metoder som används i testlabb runto om i Sverige.

Under dagarna 30 november till 1 december arrangeras Höstmöte för föreningen i Umeå. Värdar för mötet är Idrottslabbet och Idrottshögskolan vid Umeå universitet.

Program

Torsdag 30 november

9:30-10:15 Registrering, kaffe och besök i Idrottslabbet
10:15-10:30 Idrottshögskolan hälsar välkomna Pernilla Eriksson
10:30-11:45 Dragonskoleprojektet
En prospektiv studie på förändrigar i kroppskomposition och isokinetisk muskelstyrka samt incidens av idrottsskador bland 300 idrottsgymnasieelever
Per Jonsson & 
Michael Svensson
11:45-13:15 Lunch
13:15-13:45 Mens och prestation
Hur ska kvinnor lägga upp träningen utifrån mensen och få en hälsosam prestationsutveckling
Lisbeth Wikiström-Frisén
13:45-14:15 Mikrobiataprojektet (en pilotstudie)
Mätning av vilometabolism, kroppssammansättning och bakteriesammansättning hos överviktiga före och efter lågkaloridiet
Andreas Hult
14:15-15:15 Hjärnskakning
Risker efter hjärnskakning och tester för återhämtningskontroll
Anna Nordström
15:15-15:45 Kaffe och smörgås
15:45-17:45 Studiebesök: HAI-projektet
Karläggning av hälsan hos 70-åringar
Anna Nordström
19:00 Middag på Hunger och Törst (Vasagatan 1)


Fredag 1 december

9:00 Samling och mingel
9:30- 10:30 Föreningsinformation
Medlemsinfo, hemsida, ackreditering
Mats Engström
10:30-11:45 Kaffe och smörgås
10:45-12:00 Vad kan DXA:n mäta och hur tolkar man resultatet? Anna Nordström & Jesper Marmstad
12:15-13:30 Lunch
13:30-15:00 DXA fortsättning
Workshop
Anna Nordström & Jesper Marmstad
15:00 Avslutning

Frågor gällande konferensen Höstmöte välkomnas till:

Roger Andersson, 070-660 40 53
Mikael Therell, 070-231 86 44

Redaktör: Anna-Karin Eriksson

Adress till nyheten:
http://www.ih.umu.se/om-idrottshogskolan/nyhet//.cid288385


Nyheter i rss-format

Prenumerera på nyheter från Idrottshögskolan i RSS-format: Nyheter