Idrottsforskning.se: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

[2018-11-08] I en ny studie genomförd av Inger Eliasson samt Louise Lindkvist, vid pedagogiska institutionen och forskare inom Idrottshögskolans nätverk, vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnkonventionen som idrottens riktlinjer.

Läs nyheten

Redaktör: Anna-Karin Eriksson

Adress till nyheten:
http://www.ih.umu.se/om-idrottshogskolan/nyhet//.cid293586


Nyheter i rss-format

Prenumerera på nyheter från Idrottshögskolan i RSS-format: Nyheter