Idrottsforskare beviljas medel från Vetenskapsrådet

[2018-11-09] Vetenskapsrådet har beslutat tilldela Umeå universitet totalt 253 miljoner kronor i stöd till 55 forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Per Ståhl, Per Ståhl, Institutionen för integrativ medicinsk biologi och forskare inom Idrottshögskolans nätverk, tilldelas 2,4 miljoner.

Per Ståhl, Institutionen för integrativ medicinsk biologi, beviljas 2,4 miljoner  från Vetenskapsrådet för sitt forskningsprojekt The effect of vibration, stretch and hypoxia on cytoskeletal and membrane trafficking proteins in muscle cells

Redaktör: Anna-Karin Eriksson

Adress till nyheten:
http://www.ih.umu.se/om-idrottshogskolan/nyhet//.cid293594


Nyheter i rss-format

Prenumerera på nyheter från Idrottshögskolan i RSS-format: Nyheter