Anpassningar av idrott till barn – från vision till praktik inom tre idrotter

[2018-07-30] Inger Eliasson, pedagogiska institutionen och forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk, har på uppdrag av Riksidrottsförbundet skrivit rapporten ”Anpassningar av idrott till barn – från vision till praktik inom tre idrotter”. Studien ger en spännande inblick i både möjligheter och svårigheter som SF, föreningar samt aktiva idrottare och tränare stöter på i utvecklingsarbetet.

Idrottsrörelsen disponerade under perioden 2013–2015 årligen 500 miljoner kronor till en utvecklingssatsning inom barn- och ungdomsidrott, kallad Idrottslyftet. Satsningen har under perioden haft två mål; att öka idrottandet bland barn och unga, i åldrarna 7–25 år, och att förbättra kvalitén på den idrott de väljer att delta i.

Inom ramen för Idrottslyftet anslog Riksidrottsförbundet (RF) medel för forskning som skulle öka kunskapen om barn- och ungdomsidrotten. RF och SISU Idrottsutbildarna identifierade tillsammans med specialidrottsförbund (SF) och distrikt följande områden att närmare studera: Vad får barn och unga att vilja stanna kvar inom idrottsrörelsen? Vilka faktorer har betydelse för och driver på idrottens kostnader? Hur fungerar idrottsrörelsens mål- och regelstyrning samt hur är det ställt med ledarkompetens inom idrottsrörelsen?

En av rapporterna inom RFs område ”Idrottens mål- och regelstyrning” är skriven av Inger Eliasson, universitetslektor och docent i pedagogik vid pedagogiska institutionen samt forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk. I sin rapport Anpassningar av idrott till barn. Från vision till praktik i tre idrotter beskriver och analyserar hon utvecklingsarbetet inom idrotterna basket, innebandy och friidrott när det gäller att anpassa idrottsverksamheter till barn. Studien ger en spännande inblick i både möjligheter och svårigheter som SF, föreningar samt aktiva idrottare och tränare stöter på i utvecklingsarbetet. De tre förbunden har valt olika arbetssätt och i studien får barnen beskriva sin upplevelse av gjorda anpassningar.

Anpassningar av idrott till barn – från vision till praktik inom tre idrotter
Författare: Inger Eliasson

Redaktör: Anna-Karin Eriksson

Adress till nyheten:
http://www.ih.umu.se/om-idrottshogskolan/nyhet//.cid292712


Nyheter i rss-format

Prenumerera på nyheter från Idrottshögskolan i RSS-format: Nyheter