Till umu.se

Nyheter från Idrottshögskolan

2018-02-19 Ansök till Elitskidcentrum (ESC) vid Idrottshögskolan, Umeå universitet Svenska skidförbundet arbetar för att skapa förutsättningar för de skidåkare som vill kombinera högskole- och universitetsstudier med sin elitsatsning. Förbundet samverkar bland annat med Umeå universitet. Inom ramen för Elitskidcentrum (ESC) i Umeå är det möjligt för dig som längdåkare på elitnivå ...

2018-02-15 Utlysning av medel inom det idrottsvetenskapliga fältet Idrottshögskolan utlyser medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området samt medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universit...

2018-02-14 Intresserad av kostinformation? Dietiststudenter som handleds av legitimerade dietister från Institutionen Kostvetenskap erbjuder dig som student vid Umeå universitet kostinformation? Några anmälningsplatser finns ännu kvar.

Mer nyheter om Umeå universitet