Idrottsluncher

Idrottshögskolan erbjuder tre till fyra gånger per termin intresserade att delta vid idrottsluncher på IKSU Sport i Umeå. Alla är välkomna att delta.

Idrottslunch

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (11:30-12:15) sedan lunch (40 kr, ta gärna jämna pengar med) på IKSU Sport Hansson & Hammar, IKSU Sport, Lokal; Luxemburg IKSU Sport.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Anna-Karin Eriksson, 090-786 67 29

Kommande idrottsluncher

2018-09-26

Andreas Hult, Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin

Föreläsningsrubrik: ”Nya strategier för träning som prevention i en åldrande befolkning”

I Riksidrottsförbundets strategi 2025 lyfts det fram att vi ska vara aktiva genom hela livet. Då Sveriges befolkning blir allt äldre och i takt med denna utveckling även drabbas av fler vällevnadssjukdomar finns det absolut en stor nytta med att öka den fysiska aktiviteten. För vi vet idag att vår livsstil spelar en viktig roll i utvecklingen av många vanliga sjukdomstillstånd såsom hjärtinfarkt, stroke, diabetes och fallrelaterade frakturer. Inom forskargruppen Healthy Ageing Initiative tror vi på att arbeta med preventiva åtgärder istället för att behandla de äldre när de redan är sjuka. Vi forskar därför på att ta fram behandlingsmodeller till riskgrupper som kan sättas in i ett tidigt skede och som kan erbjudas till många människor oberoende var i landet man bor. Under idrottslunchen kommer jag berätta mer om vårt arbete och den forskning vi bedriver tillsammans med studenter från exempelvis tränarprogrammet, fysioterapiprogrammet, dietistprogrammet, psykologprogrammet och teknisk datorvetenskap.

Andreas är utbildad molekylärbiolog och disputerade från idrottsmedicinska enheten 2015. Nu arbetar han som forskare vid institutionen för folkhälsa och klinisk medicin. Han tillhör forskargruppen Healthy Ageing Initiative där han intresserar sig för frågor kring hur kost och fysisk aktivitet påverkar åldrandet och hur digitala hjälpmedel kan användas för en hälsosammare livsstil.

2018-10-31

Föreläsare: Tor Söderström, professor vid Pedagogiska institutionen samt föreståndare för Idrottshögskolan

Talangutvecklingsprogram inrymmer träningsläger och tävlingssammanhang, som är särskilt utvecklade med syfte att stimulera talangers utveckling. Att hitta någon med goda möjligheter att utvecklas till elitutövare är en viktig del av elitidrotten. Inom fotbollen sker detta bland annat genom distriktlagsverksamheten som syftar till att forma ungdomslandslag. idrottslunchen behandlar hur coacher gör för att identifiera talang, vad de utgår ifrån men även hur tillförlitlig talangidentifikation kan sägas vara.

2018-11-28

Föreläsare: Afsaneh Moharer, Institutionen för psykologi

Mer information kommer.

Förslag och idéer på kommande idrottsluncher välkomnas till Anna-Karin Eriksson.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär