Till umu.se

Idrottsluncher

Idrottshögskolan erbjuder tre till fyra gånger per termin intresserade att delta vid idrottsluncher på IKSU Sport i Umeå. Alla är välkomna att delta.

Idrottslunch

Syftet med idrottsluncherna är att erbjuda senaste nytt inom idrottsforskning och utveckling på ett lättillgängligt sätt samt att skapa möten mellan olika idrottsintresserade; t ex forskare, lärare, studenter, aktiva, tränare och andra föreningsmänniskor.

Vi inleder med en föreläsning (11:30-12:15) sedan lunch (40 kr, ta gärna jämna pengar med) på IKSU Sport Hansson & Hammar, IKSU Sport, Lokal; Luxemburg IKSU Sport.

Vid frågor gällande anmälan vänligen kontakta:

Anna-Karin Eriksson, 090-786 67 29

Kommande idrottsluncher

27 september 

Claes-Göran Sundell, doktorand Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering samt Leg. Fysioterapeut

Föreläsningsrubrik: Ont i ryggen hos idrottande ungdomar, hur vanligt är det och finns det någon förklaring?

Claes-Göran Sundell är doktorand på Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering. Han kommer presentera sin forskning om ländryggsbesvär hos ungdomar och några reflektioner över elitsatsningen inom ungdomsidrotten i dag.

Claes-Göran Sundell är sedan 20 år tillbaka rehabiliteringsansvarig i Skellefteå AIK hockey. 

8 november

Hanna Söderlund, Forskare och lektor, Institutionen för språkstudier

Föreläsningsrubrik: Humor i sportsändningar - vem har möjlighet att framstå som rolig?

Idrott är ett område där män har haft större tillträde än kvinnor historiskt sett, både till arenorna och till det journalistiska. Men hur ser det ut i studiosamtalen i tv-sändningar om sport? Vilka experter har möjlighet att framstå som ”framgångsrika (och humoristiska) experter”? Idrottslunchen kommer att visa några exempel på hur humor initieras och bemöts i studiosamtal på tv (skid-VM i Lahti 2017 från SVT). Vem har möjlighet att vara rolig och vad är det som hjälper och stjälper experternas möjligheter? 

Hanna Söderlund är fil. dr. i språkvetenskap med inriktning mot nordiska språk. I sitt nuvarande forskningsprojekt undersöker hon hur makt och kön förhandlas i studiosamtal om skidsport på tv. Materialet som undersöks är studiosamtalen från skid-VM i Lahti 2017, som sändes i SVT. Studien har fokus på interaktion och använder en diskursanalytisk teori. Tidigare har Hanna studerat hur makt och kön förhandlas i humorprogrammet Parlamentet på tv. Resultaten visade då att de manliga komikerna har bättre möjligheter att framstå som roliga eftersom de får mer samtalsstöd och respons för sin humor, än de kvinnliga komikerna som istället blir avvisade i större utsträckning.

December (datum ej fastställt ännu)
 

Mer information kommer...


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär