Till umu.se

Idrottshögskolans dag 2017

Vi välkomnar externa åhörare samt all personal och studenter vid Umeå Universitet med intresse för idrott till Idrottshögskolans forskningskonferens den 5 maj 2017. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att presentera aktuell idrottsforskning.

Idrottshögskolans dag 2017 är en dag fylld med populärvetenskapliga presentationer inom idrottsområdet. Kom och lyssna på det senaste forskningsrönen inom idrottsfältet. Presentationerna ges av forskare som ingår i Idrottshögskolans forskningsnätverk inom Umeå universitet. Under dagen kommer även idrottsdoktorander i Idrotthögskolans forskningsnätverk att ha en posterutställning. Dagen avslutas med en valfri workshop på idrottslabbet där informtion kommer ges kring de olika tester som kan genomföras där. OBS! Separat anmälan till Workshop på Idrottslabbet, begränsat antal platser.

Anmälan

Dagen är gratis för anställda och studenter vid Umeå universitet, övriga betalar 200 kr i deltagaravgift (i priset ingår fm fika och lunch).

Deltagaravgiften betalas in på bankgrionummer 5050-0719. Ange ditt namn och Idrottshögskolans dag 2017 i meddelanderaden. (OBS! Kom i håg att anmäla dig via anmälningsformuläret som finns längst upp till höger på denna sida). Organisationer med önskan om att få deltagaravgiften fakturerad (moms tillkommer) kontakta Emma Isaksson, Idrottshögskolan. Anmälan är bindande, deltagaravgiften återbetalas mot läkarintyg. 

Sista anmälningsdag/inbetalningsdag är 24 april 2017. 

Program Idrottshögskolans dag

Information och program Idrottshögskolans dag 170505

Preliminärt program

08:30-09:00 Registrering och posterutställning
09:00-09:30 Välkommen: Information från Idrottshögskolan, inledning av Dieter Müller, vice rektor
Hörsal E Hörsal F
09:35-09:55 Johan Lindholm (J): The man and women that built Lex Spotivia Lisbeth Wikström-Fristen (IME): Träning och hormoner hos idrottande kvinnor
10:00-10:20 Louise Rönnqvist (Psy): 3-D rörelseanalys för att studera kinematik och effekter av träning Inger Eliasson (P): Anpassning av idrott till barn - från vision till praktik
10:25-10:45 Sven-Arne Petersen (UIT): Teknologi inom fotboll, utveckling och användning i Tromsö IL * Per Jonsson (KIR): Vitamin D in relation to bone health and muscle funtion in young female soccer players
10:50-11:10 Paus
11:15-11:35 Kajsa Gilenstam (IME): Evaluation of skinfold equations for estimating body  composition in elite female ice hockey players with DXA as the criterion method Per Ståhl (IMB): Effekter av högintensiv intervallträning på muskelfiberkomposition och mikrovaskularisering
11:40-12:00 Lars Jonasson (IFS): Fysisk aktivitets påverkan på den åldrande hjärnan Christer Malm (IME): Advances in human muscle analyses
12:05-12:25 Anna Nordström (KF): Skador hos licensierade innebandyspelare Karin Helen Danielsen (UIT): Vad är fysisk aktivitet i förskolor och hur aktiv är 3-5 åringar under förskoletiden? *
12:30-13:45 LUNCH och posterutställning. Idrottshögskolan bjuder på en lättare lunch. OBS! Anmälan krävs!
13:45-14:05 Edvard Hamnvik Sagelv (UIT): Är stillasittande en hälsorisk trots att man är fysiskt aktiv * Andreas Stenling (Psy): Prediktion, prevention och rehabilitering av idrottsskada: Ett psykologiskt perspektiv
14:10-14:30 Michael Svensson (IME): Hälsosam prestationsutveckling   Magnus Ferry (P): Idrottslärarstudenters föreställningar om ämnet och yrket: utveckling över tid
14:35-14:55 Nikolai Stenfors (FK): EILO hos konditionsidrottare Bente Morseth (UIT): Hjärtflimmer och träning *
14:55-15:10 Paus
15:15-15:35 Jonny Hjelm (IS)/Sofia Isberg (H): Föreningsdemokrati i praktiken. Idrottsklubbens besluts- och kommunikationsprocesser Madelene Eriksson (MB): High-fat diets and cardiac function - Lessons from studies in mice
15:40-16:00 Lina Schelin (H): Innovativa statistiska metoder för analys av rörelsedata – utmaningar och möjligheter Apostolos Theos (IME): Influence of resistive load on oxygen uptake during repeated sprints in prepubertal boys and men
16:05-16:25 Josef Fahlén (P): Registrering och mätning av idrottsaktiviteter – disciplinerande effekter och legitimitetsproblem Cecilia Stenling (P): Röst och service? Spänningsförhållanden och motsägelser i idrottens strävan efter legitimitet som politisk aktör
16:25-16:30 Tack för i dag! Tack för i dag!
15:00-16:30

Workshop på Idrottslabbet kl.15.00–16.30
På Idrottslabbet ges information om olika tester och vilka möjligheter som finns. Det körs en uppvisning av ett maxtest på rullskidor och det kommer dessutom att finnas testutrustning uppställd för att prova på enklare tester.

18:00 Pubkväll på Universitetsklubben
Vänder sig enbart till anställda vid Umeå universitet som ingår i Idrottshögskolans nätverk.

Föreläsningarna ges på svenska förutom föreläsningarna märkta med stjärna (*) som ges på norska.

Förkortning för institutionen: J=Institutionen för juridik, IME= Idrottsmedicinska enheten, IMB= Integrativ medicinsk biologi (anatomen), KIR= Inst. för kirurgiskt och perioperativt vetenskap. P=Pedagogiska institutionen, Psy=Institutionen för psykologi, IS=Institutionen för Idé- och samhällsstudier, MB= Institutionen för medicinsk biovetenskap, SR= Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering, FK= Inst. för folkhälsa och klinisk medicin, H= Handelshögskolan, IFS= Institutionen för strålningsvetenskaper, UIT= Universitetet i Tromsö


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Frågor - välkomna att kontakta:

Taru Tervo, Forskningssamordnare vid Idrottshögskolan, vid frågor kring programmet.

Anna-Karin Eriksson, Enhetsadministratör vid Idrottshögskolan, vid frågor kring din anmälan.