Om Idrottshögskolan

Umeå är en ledande idrottsstad med över 121 000 invånare. Idrottsintresset har alltid varit starkt vid Umeå universitet och idag är idrott ett prioriterat område inom universitetet.

Högskolorna vid Umeå universitet samlar utbildningar inom ett speciellt yrkesområdet under ett gemensamt tak. Vissa av högskolorna gör detta genom att samordna utbildningar där lärare från flera institutioner deltar med sina speciella kompetensområden. Andra har i stället egna anställda lärare med den spetskompetens som krävs för sina utbildningar.  En högskola kan exempelvis vara en institution, centrumbildning, arbetsenhet, programråd eller ett särskilt organ som av universitetsstyrelsen fått status som högskola där skälen är marknadsföring, att stärka samverkan och samarbete eller som en kvalitetshöjande åtgärd. 

Vid Umeå universitet har man sedan 1980-talet arbetat med olika former av samarbeten för kombinationen elitidrott och studier. Idag finns en universitetsövergripande policy för detta ändamål och ett elitidrottsavtal som dessa studenter kan teckna.

Umeå centrum för idrottsvetenskap

Idrottshögskolan har ca 50 anknutna forskare och höstterminen 2015 studerar ca 800 idrottsstudenter vid Umeå universitet. Av dessa är ca 240 elitidrottare med individuellt elitidrottsavtal varav ca 45 st är anknutna till något av våra fyra kompetenscentrum.

För att stärka svensk idrotts internationella konkurrenskraft och möjliggöra elitidrott i kombination med akademiska studier har Riksidrottsförbundet sedan år 2011 arbetat för att starta så kallade Riksidrottsuniversitet (RIU). I december 2014 utsåg Riksidrottsförbundet Umeå universitet som ett av tre lärosäten att bli ett av Sveriges första Riksidrottsuniversitet med start år 2015.

Föreståndare för Idrottshögskolan är Tor Söderström, professor i pedagogik. Idag har Idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Idrottsrelaterad forskning finns inom samtliga fakulteter vid universitetet.

Historik

Redan på 1970-talet startades de första idrottsinriktade utbildningarna vid Umeå universitet. År 1989 tilldelades Umeå universitet två av fyra nationella professurer inom idrottsområdet; Martin Johansson, Professor Idrottspedagogik, och Ronny Lorentzon, Professor Idrottsmedicin.

År 2000 inrättades en idrottshögskola vid universitetet för att ytterligare fokusera på idrottsrelaterade utbildningar och forskning. Idrottshögskolan utvecklades år 2006 till Umeå centrum för idrottsvetenskap. Efter beslut om en större satsning på idrottsforskning ändrades namnet från 1 januari 2013 åter till Idrottshögskolan vid Umeå Universitet. Det engelska namnet är Umeå School of Sports Sciences.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Idrottshögskolans verksamhetsområden

Idrottshögskolans verksamhetsområden Klicka för förstoring

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär