HeadlineImage

Idrottslabbet

Idrottslabbet är en mötesplats för studenter och forskare. Även idrottsförbund, klubbar, entreprenörer, innovatörer och företag som vill driva forskning och utveckling av produkter och tjänster inom idrott och hälsa är varmt välkomna till Idrottslabbet. Idrottslabbets medarbetare jobbar med tester, träningsrådgivning, träningsstudier och kan hjälpa till vid utveckling av mätmetoder och mätutrustningar.

Idrottslabbet har börjat sin resa från Idrottmedicinska enhetens interna laboratorium till att bli en profilerad core facility för hela universitetet och dess omgivande miljö. Idag finns utrustning inom styrke- och konditionsmätning samt mätning av kroppssammansättning/ bentäthetsmätning och personal med omfattande kompetens (forsknings-sjuksköterska, forskningsingenjör/fysioterapeut, biomedicinsk analytiker, läkare) vilket är en förutsättning för att kunna erbjuda och utföra tester inom väldigt många olika fält.

Undervisning

Undervisningen som sker på Idrottslabbet är främst för grundutbildningsstudenter  på Tränarprogrammet med inriktning idrottsfysiologi, idrottsmedicin och idrottspsykologi men även för studenter på Idrottsvetenskapliga programmet och Ämneslärarprogrammet ingång idrott/hälsa.

Forskning

Det bedrivs en hel del forskningsprojekt på Idrottslabbet av forskare inom Idrottshögskolans nätverk samt från Västerbottens läns landsting (VLL).

Tester

Idrottslabbet har avtal med tre privata företag som kan utföra tester för privatpersoner på Idrottslabbet.

För studenterna inom idrottshögskolans kompetens- och utvecklingscentrum erbjuds tester i labbet 2 ggr/ år. Idrottslabbet är en viktig del i hela Umeå universitets satsning på ett Riksidrottsuniversitet.

Läs mer om Idrottslabbet


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion