Frågor & svar om deltagande i Hälsa på campus

Här kan du läsa mer och få svar på de vanligaste frågorna gällande Hälsa på campus.

Vad säger rektor om Hälsa på campus?

"Som rektor är jag stolt över att Umeå universitet är en arbetsplats som sätter medarbetare och studenters hälsa i fokus. Därför vill jag uppmuntra till aktivt deltagande under Hälsa på campus för alla som har möjlighet och har tillåtelse av prefekt eller motsvarande".
Hans Adolfsson, rektor vid Umeå universitet

Måste jag anmäla mig?

Nej, i princip alla aktiviteter är av drop-in-karaktär. Om särskild anmälan fodras står det tydligt i programmet.

Kostar det något?

Nej, alla aktiviteter är gratis.

Jag har synpunkter, idéer eller önskemål, var ska jag vända mig?

Idrottshögskolan tar tacksamt emot feedback och tips, skicka gärna ett mail till Tove Mårs, projektadministratör Hälsa på campus, Idrottshögskolan.

För personal

Får jag delta på arbetstid?

Ja, anställda vid universitetet som önskar delta i aktiviteter som anordnas inom konceptet Hälsa på campus får delta på arbetstid under eftermiddagen under förutsättning att arbetet tillåter och att prefekt/motsvarande har gett tillåtelse.

Kan jag använda friskvårdstimmen till Hälsa på campus?

Ja, men tanken är att deltagandet ska godkännas av din prefekt eller motsvarande utan att du ska behöva använda frisvårdstimmen.

Måste jag använda flextid för att delta?

Nej, det är inte meningen att du ska använda din flextid till att delta i Hälsa på campus. Du kan såklart välja att göra det men tanken är att deltagandet ska godkännas av din prefekt eller motsvarande utan att du ska behöva använda flextid. 

Måste mitt deltagande godkännas skriftligt?

Nej, ett muntligt godkännande räcker. Om du ändå vill ha godkännandet skriftligt så kan du använda denna blankett

Måste jag delta i allt?

Nej, du väljer själv vad du vill delta i.

För studenter

Jag är student, vad är det som gäller?

Prefekt eller motsvarande fattar beslut om undervisningsfrihet, se ditt shcema.


Kontaktinformation Hälsa på campus

Välkommen att kontakta:

Pernilla Eriksson
Projektledare Hälsa på campus
Idrottshögskolan, Umeå universitet
907 87 Umeå
Tel: 090-786 55 29
Mobil: 070-527 15 26

Tove Mårs
Projektadministratör Hälsa på campus
Idrottshögskolan, Umeå universitet
907 87 Umeå
Tel: 090-786 88 50