Publikationer 2017

Nedan presenteras publikationer producerade av forskare inom Idrottshögskolans nätverk under år 2017. I dagsläget ingår 48 forskare och 13 doktorander i nätverket.

Listan nedan samlar publikationer i Diva från 2017-01-01 med reservation för att sammanställningen inte är komplett.

Publikationer inom Idrottshögskolans forskningsnätverk år 2017

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Aggestål, Anna
Fahlén, Josef

Employing voluntary sports organisations in the implementation of physical activity policy: democracy and equality issues in legitimizing organised sport as public health promotor

2018

-

Bengtsson, Victor
Yu, Ji-Guo
Gilenstam, Kajsa

Could the negative effects of static stretching in warm-up be restored by sport specific exercise?
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 58(9): 1185-1189

2018

-

Lindberg, Ola
Rantatalo, Oscar
Stenling, Cecilia

Police bodies and police minds: professional learning through bodily practices of sport participation
Studies in Continuing Education, 39(3): 371-387

2017

-

Skille, Eivind Åsrum
Stenling, Cecilia
Fahlén, Josef

Talent policies

2017

-

Fahlén, Josef
Wickman, Kim
Eliasson, Inger

Resisting self-regulation: an analysis of sport policy programme making and implementation in Sweden

2017

-

Olofsson, Patrik
Aasa, Ulrika
Berglund, Lars

Clinical examination of physical problems in powerlifters: Development and applicability of a physical examination protocol

2017

-

Stenling, Andreas
Ivarsson, Andreas
Hassmen, Peter; et al.

Longitudinal associations between athletes' controlled motivation, ill being, and perceptions of controlling coach behaviors: A Bayesian latent growth curve approach
Psychology of Sport And Exercise, 30: 205-214

2017

-

Henriksson, Tommy
Gilenstam, Kajsa

Fysiska tester inom damishockey och dess relevans för prestation
Idrottsmedicin, 36(1): 20-22

2017

-

Berglund, Lars
Aasa, Björn
Michaelson, Peter; et al.

Effects of Low-Load Motor Control Exercises and a High-Load Lifting Exercise on Lumbar Multifidus Thickness: A Randomized Controlled Trial
Spine, 42(15): E876-E882

2017

-

Eliasson, Inger

Att sluta med idrott: En analys av avslutsprocessen bland idrottens barn och unga

2017

-


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Tidigare publikationer inom Idrottshögskolans forskningsnätverk

år 2017

år 2016år 2015år 2014år 2013