Publikationer inom Idrottshögskolans nätverk år 2016

Nedan presenteras publikationer producerade av forskare inom Idrottshögskolans nätverk under år 2016. I dagsläget ingår 35 forskare och 15 doktorander i nätverket.

LIstan samlar publikationer i Diva för 2016 med reservation för att sammanställningen inte är komplett.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Ferry, Magnus
Lund, Stefan

Pupils in upper secondary school sports: choices based on what?
Sport, Education and Society, 23(3): 270-282

2018

-

Brännström, André
Yu, Ji-Guo
Jonsson, Per; et al.

Vitamin D in relation to bone health and muscle function in young female soccer players
European Journal of Sport Science, 17(2): 249-256

2017

-

Aasa, Ulrika
Lundell, Sara
Barnekow-Bergkvist, Margareta; et al.

The Swedish physical activity and fitness cohort born in 1958 - dropout analysis and overview at 36-year follow-up
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 27(4): 418-429

2017

-

Lindgren, Joakim
Fahlén, Josef
Ferry, Magnus

Aktivitetskort på nätet: En studie av förändrade rutiner för verksamhetsrapportering och dess konsekvenser för kommunal styrning av föreningsverksamhet

2016

Hämta

Lindholm, Johan

Can I Please Have a Slice of Ronaldo?: The Legality of FIFA's ban on Third-Party Ownership under European Union Law
The International Sports Law Journal, 15(3-4): 137-148

2016

-

Fahlén, Josef
Ferry, Magnus

Governing by numbers: the homogenization and standardization of sport club activities through policy implementation systems
Book of Abstract EASS 2016: 55-55

2016

-

Boraxbekk, Carl-Johan
Salami, Alireza
Wåhlin, Anders; et al.

Physical activity over a decade modifies age-related decline in perfusion, gray matter volume, and functional connectivity of the posterior default mode network: a multimodal approach
NeuroImage, 131: 133-141

2016

Hämta

Stenling, Andreas
Ivarsson, Andreas
Lindwall, Magnus

Cross-lagged structural equation modeling and latent growth modeling

2016

-

Karlefors, Inger
Hertting, Krister

Forskende idrottslaererstudenter

2016

-

Sole, Gisela
Tengman, Eva
Grip, Helena; et al.

Knee kinematics during stair descent 20 years following anterior cruciate ligament rupture with and without reconstruction
Clinical Biomechanics, 32: 180-186

2016

-


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Tidigare publikationer inom Idrottshögskolans forskningsnätverk

år 2017

år 2016år 2015år 2014år 2013