Publikationer inom Idrottshögskolans forskningsnätverk år 2015

Nedan presenteras publikationer producerade av forskare inom Idrottshögskolans nätverk under år 2015.

Listan nedan samlar publikationer i Diva under perioden 2015-01-01 - 2015-12-31 med reservation för att sammanställningen inte är komplett.

Publikationer

Författare

Titel

År sorteringsordning

Fulltext

Wikström-Frisén, Lisbeth
Boraxbekk, Carl Johan
Henriksson-Larsén, Karin

Effects on power, strength and lean body mass of menstrual/oral contraceptive cycle based resistance training
Journal of Sports Medicine and Physical Fitness, 57(1-2): 43-52

2017

-

Eliasson, Inger

The gap between formalised children's rights and children's real lives in sport
International Review for the Sociology of Sport, 52(4): 470-496

2017

-

Fahlén, Josef

The corporal dimension of sports-based interventions: understanding the role of embedded expectations and embodied knowledge in sport policy implementation
International Review for the Sociology of Sport, 52(4): 497-517

2017

-

Gustafsson, Henrik
Hill, Andrew
Stenling, Andreas; et al.

Profiles of perfectionism, parental climate, and burnout among competitive junior athletes
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 26(10): 1256-1264

2016

-

Fahlén, Josef
Stenling, Cecilia

Sport policy in Sweden
International Journal of Sport Policy, 8(3): 515-531

2016

-

Bladh, Greta

Sport, Gender and Power: The Rise of Roller Derby: Important ethnographic and autoethnographic study of roller derby
Idrottsforum.org/Nordic sport science forum

2015

Hämta

Tengman, Eva
Grip, Helena
Stensdotter, Ann-Katrin; et al.

Anterior cruciate ligament injury about 20 years post-treatment: a kinematic analysis of one-leg hop
Scandinavian Journal of Medicine and Science in Sports, 25(6): 818-827

2015

-

Stenling, Cecilia

The drive for change: putting the means and ends of sport at stake in the organizing of Swedish voluntary sport

2015

Hämta

Karp, Staffan

Innebandyledarna och Idrotten vill: ledares uppfattningar om god barnidrott och om verksamheten i den egna föreningen

2015

Hämta

Spang, Christoph
Forsgren, Sture

Choline acetyltransferase and the nicotinic acetylcholine receptor AChR alpha 7 in experimental myositis
International Immunopharmacology, 29(1): 189-194

2015

-


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Tidigare publikationer inom Idrottshögskolans forskningsnätverk

år 2017

år 2016år 2015år 2014år 2013