Forskningsrådet vid Idrottshögskolan

Forskningsrådet vid Idrottshögskolan, Umeå universitet, ska stimulera och maximalt tillvarata den idrottsvetenskapliga forskningens bredd och djup vid Umeå universitet.

Forskningsrådets uppgift och roll

Forskningsrådets uppgift ska bl.a. vara att:
• Stimulera och maximalt tillvarata den idrottsvetenskapliga bredden och djupet som finns inom såväl utbildning som forskning vid Umeå universitet.
• Bereda, initiera och stimulera till interdisciplinär (disciplinär) forskning inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Forskningsrådets sammansättning

Mandatperiod: 2016-01-01 t.o.m 2017-12-31

Ordförande:
Tor Söderström, föreståndare Idrottshögskolan
090-786 78 15

Sekreterare:
Taru Tervo, Forskningssamordnare, Idrottshögskolan

Ledamöter:
Staffan Karp, Docent, Pedagogiska institutionen
Louise Rönnqvist, Professor, Psykologiska institutionen
Martin Björklund, Docent, Institutionen för samhällsmedicin och rehabilitering
Henrik Antti, Professor, Kemiska instiutionen
Jonny Hjelm, Professor, Institutionen för idé- och samhällsstudier

 


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion