Till umu.se

För Idrottshögskolans forskningsnätverk

Nedan finns information som vänder sig till dig som ingår i Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Aktuella utlysningar

Utlysning av medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området.Sista ansökningsdag 16 mars 2018. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.

Utlysning av medel för för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga områdetSista ansökningsdag 16 mars 2018. Sent inkomna ansökningar kommer inte att behandlas.

Mallar

Powerpoint Idrottshögskolan, Riksidrottsuniversitet

Dokument

Idrottshögskolans verksamhetsplan 2016-2018 samt aktiviteter för 2017

Informations- och Komunikationsstrategi för Idrottshögskolan vid Umeå universitet, 2017


Idrottshögskolans policy för Idrottsvetenskapliga konferenser, föreläsningar, workshops och idrottsevent


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion