Doktorander inom idrottsområdet

Nedan presenteras doktorander inom Idrottshögskolans nätverk och deras aktuella avhandlingsprojekt inom det idrottsrelaterade området. I dagsläget är det cirka 14 doktorander.

Läs mer om respektive doktorand genom att klicka på deras institution.

Aggestål Anna

Aggestål Anna
Pedagogiska institutionen
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Ledarskap inom friskvård och hälsopromotion
 • Organisering av hälsoinriktad idrott
 • Doing public health through sport – a study of talk, text and practice

Bladh Greta

Umeå centrum för genusstudier (UCGS)
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Emancipating  movements? An investigation of female participants' experiences of fitness practices through collective memory work.

Brax Lisbeth

Brax Lisbeth
Institutionen för kirurgisk och perioperativ vetenskap: Ortopedi
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Skyddar kirurgisk rekonstruktion av främre korsbandet mot artros på äldre dar? Långtidsuppföljning efter främre korsbandsskada
Eriksson Linda Aggestål Anna
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Ansträngningsutlösta andningsbesvär hos elitkonditionsutövare
 • Luftvägseffekter vid experimentell exponering för kyla
   
 • Luftvägar, kyla och idrott

Irewall Tommie

Brax Lisbeth
Institutionen för folkhälsa och klinisk medicin
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Ansträningsutlösta andningsbesvär hos konditionsidrottare
 • Prevalens, incidens, remission av och riskfaktorer för luftrörsymtom, astma och ansträngningsutlöst larynxobstruktion hos idrottande ungdomar och elitkonditionsidrottare.

Markström Jonas

Markstrom Jonas
Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Laboratoriebaserad rörelseanalys

 • Knäfunktion och stabilitet efter främre korsbandsskada

 • Träning för prestationsutveckling med betoning på explosiv träning
 • Dynamisk knästabilitet och rörelsekontroll efter främre korsbandsskada

Renström Anna

Renström Anna
Pedagogiska institutionen
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Utbildning för expertislärande inom idrott
 • Att lära sig bli elitidrottare - när, hur, varför

Strong Andrew

Strong Andrew

Institutionen för Samhällsmedicin och rehabilitering

Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Rörelseanalys
 • Främre korsbandsskada
 • Proprioception
 • Anterior cruciate ligament injury – investigation of kinematic variables during functional knee tasks, knee proprioception and related brain activity

Sundell Claes-Göran

Sundell Claes-Göran
Institutionen för samhällsvetenskap och rehabilitering: Idrottsmedicinska enheten
Kompetensområden inom idrottsrelaterad forskning Avhandlingsprojekt
 • Magister i Idrottsmedicin
 • Specialkompetens inom Idrottsmedicin LSR (legitimerade sjukgymnasternas riksförbund)
 • Stressfrakturer i ländryggen


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Tor Söderström
Idrottshögskolan, Umeå Universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 78 15

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Taru Tervo
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 9294

Mobil:  072-577 9294

Kontaktformulär

Kontaktinformation

Pernilla Eriksson
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Mobil:  070-527 15 26

Kontaktformulär