Idrottsrelaterad forskning inom Umeå Universitet

Idrottshögskolan är en centrumbildning med ett administrativt kansli i centrum och med grenar som sträcker sig över Umeå Universitets samtliga fakulteter. Organisationsstrukturen ger Idrottshögskolans forskningsnätverk möjligheter att arbeta nära andra forskare inom olika kompetensområden och samtidigt vara del av ett nätverk där idrott är den gemensamma nämnaren.

 
Idrottsforskning

Inom Idrottshögskolans nätverk samlar vi samtliga doktorander/forskare som bedriver idrottsrelaterad forskning. I dagsläget är det cirka 40 forskare samt cirka 14 doktorander.

Forskningen har sin tyngdpunkt inom idrottsmedicin, idrottspedagogik samt idrottspsykologi, men det bedrivs även idrottsrelaterad forskning inom andra ämnesområden så som t.ex. kostvetenskap, idrottshistoria, idrottsjuridik och sjukgymnastik.

Läs mer om de doktorander och forskare som bedriver idrottsrelaterad forskning inom Idrottshögskolans nätverk.

Idrottsdoktorander
Idrottsforskare

Att delta i Idrottshögskolans forskningsnätverk innebär bland annat att du får möjlighet att träffa och utbyta erfarenheter med andra idrottsforskare, delta i forskningsseminarium och andra idrottsrelaterade konferenser. Du kan också söka medel från Idrottshögskolan för idrottsrelaterad forskning.

Har du frågor kring Idrottshögskolans forskningsnätverk kontakta Taru Tervo, forskningssamordnare vid Idrottshögskolan.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion