Universiaden

Universiaden är en av världens största tävlingar, trots att den är relativt okänd i Sverige. Universiaden har arrangerats vartannat år sen starten 1959 och är uppdelad i en Sommaruniversiad (vanligtvis under juli/augusti) och en Vinteruniversiad (vanligtvis under jan/feb).

2019 års Vinteruniversiad går i Krasnoyarsk, Ryssland, under dagarna 2 mars till 12 mars. Sommaruniversiaden 2019 hålls i Neapel, Italien, under julimånad. Tävlingarna håller högsta internationella klass och brukar fungera som förberedelse inför kommande landslagsuppdrag och andra stora internationella mästerskap. Evenemanget har inga kopplingar till den olympiska rörelsen, men brukar i folkmun kallas för Student-OS. För att få delta i Universiaden måste man vara mellan 17 och 28 år och bedriva postgymnasiala studier. Sveriges Akademiska Idrottsförbund ansvarar för nomineringar och anmälningsförfarande i samråd med respektive SF.
Läs mer om Universiaden här.

Kostnader

Svenska akademiska idrottsförbundet (SAIF) står för administrativa förberedelser, delegationsledning, truppklädsel, sjukgymnast och läkare under arrangemanget. Respektive SF alt. din förening kan hjälpa till med delkostnader (det ser olika ut i respektive SF och förening). Kontakta ditt SF för mer information.

Idrottshögskolan vid Umeå universitet kan, om du inte får bidrag från annat håll, stå för delar av dina resekostnader. Du behöver dock i ansökan visa på att du i första hand sökt bidrag från förbund och förening. Idrottshögskolans resebidrag vänder sig bara till dig som är student vid Umeå univeristet. Den motprestation du som student ska göra är att blogga om ditt deltagande i Universiaden och om dina studier på Idrottshögskolans och Umeå universitets hemsida samt vid behov hålla en föreläsning för andra studenter och berätta om tävlingen.

Ansökan om resebidrag skickas till Pernilla Eriksson senast 2 månader före respektive tävling, senast 21 december. Ansökan hittar du här. Besked om ditt resebidrag för Vinteruniversiaden får du före den 30 december 2016. Resebidrag kan endast sökas av dig som studerar vid Umeå universitet. 


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion