Studievägledning

Idrottshögskolans studiesamordnare Pernilla Eriksson arbetar med övergripande frågor gällande idrottsrelaterade utbildningar samt kombinationen elitidrott och studier vid Umeå universitet.

Pernilla Eriksson, Idrottshögskolan

Idrottshögskolans studiesamordnare
Pernilla Eriksson
Tel 090- 786 55 29
pernilla.eriksson@umu.se

För specifika frågor rörande kurser och program hänvisar vi till kontaktpersoner vid institutionerna och enheter, se nedan.

Fristående kurser i statistik 

Kenny Bränberg, statistiska institutionen 

Fristående kurser i kostvetenskap

Josefin Brodin, institutionen för kostvetenskap 

Fristående kurser i idrottsjuridik

Stefan Lidberg, juridiska institutionen 

Idrottsvetenskapliga programmet och fristående kurser i idrottspedagogik

Camilla Jonsson, pedagogiska institutionen

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Erika Antill, institutionen för sociologi 

Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching, spa-programmet samt
fristående kurser inom idrottsmedicin

Lisbeth Wikström-Frisén, idrottsmedicinska enheten

Lärarutbildning

Ingela Jonasson, Lärarhögskolan
Camilla Jonsson, idrottsrelaterade kurser i lärarutbildningen

Fristående kursen i idrottspsykologi

Anngelica Kristoferqvist, institutionen för psykologi - tjänstledig
Jenny Nilsson, institutionen för psykologi - vikarie

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Jenny Feltenmark, institutionen för psykologi

Fysioterapeutprogrammet

Carin From, inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Programmet för journalistik

Hans Wiechel, institutionen för kultur- och medievetenskaper

Central studievägledning vid Umeå universitet

Thomas Wahlström, Studentcentrum

Studievägledare på SLU

Victoria Eriksson, studievägledare för elitidrottare på SLU


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studiesamordnare Idrottshögskolan, Pernilla Eriksson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Kontaktformulär