Till umu.se

Studievägledning

Idrottshögskolans studiesamordnare Pernilla Eriksson arbetar med övergripande frågor gällande idrottsrelaterade utbildningar samt kombinationen elitidrott och studier vid Umeå universitet.

Pernilla Eriksson, Idrottshögskolan

Idrottshögskolans studiesamordnare
Pernilla Eriksson
Tel 090- 786 55 29
pernilla.eriksson@umu.se

För specifika frågor rörande kurser och program hänvisar vi till kontaktpersoner vid institutionerna och enheter, se nedan.

Fristående kurser i statistik 

Kenny Bränberg, statistiska institutionen 

Fristående kurser i kostvetenskap

Josefin Brodin, institutionen för kostvetenskap 

Fristående kurser i idrottsjuridik

Stefan Lidberg, juridiska institutionen 

Idrottsvetenskapliga programmet och fristående kurser i idrottspedagogik

Camilla Jonsson, pedagogiska institutionen

Masterprogrammet i ledarskap och organisation

Erika Antill, institutionen för sociologi 

Tränarprogrammet med inriktning mot idrottsmedicin, idrottsfysiologi och idrottspsykologi, idrottsvetenskapliga programmet inriktning idrottsmedicin och coaching, spa-programmet samt
fristående kurser inom idrottsmedicin

Lisbeth Wikström-Frisén, idrottsmedicinska enheten

Lärarutbildning

Ingela Jonasson, Lärarhögskolan
Camilla Jonsson, idrottsrelaterade kurser i lärarutbildningen

Fristående kursen i idrottspsykologi

Anngelica Kristoferqvist, institutionen för psykologi - tjänstledig
Jenny Nilsson, institutionen för psykologi - vikarie

Psykologprogrammet med inriktning mot idrott

Jenny Feltenmark, institutionen för psykologi

Fysioterapeutprogrammet

Carin From, inst. för samhällsmedicin och rehabilitering

Programmet för journalistik

Hans Wiechel, institutionen för kultur- och medievetenskaper

Central studievägledning vid Umeå universitet

Thomas Wahlström, Studentcentrum

Studievägledare på SLU

Victoria Eriksson, studievägledare för elitidrottare på SLU


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studiesamordnare Idrottshögskolan, Pernilla Eriksson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Kontaktformulär