Studiemiljö

Umeå universitet är ett av landets största universitet med forskarutbildning och forskning inom samtliga vetenskapsområden. Umeå universitet har idag ca 36700 studenter inom grund- och forskarutbildningarna.

Examinationsrätter

Forskarutbildning - Umeå universitet har forskarutbildning inom samtliga vetenskapsområden.

Utbildning på grund och avancerad nivå (kandidatexamen respektive magister- och masterexamen) samt yrkesexamina - Umeå universitet har 41 examensrätter, vilket är merparten av de examensrätter som finns i landet, och är därmed det lärosäte i landet som har näst mest examensrätter.

Studerandelokal

På IKSU Sport  finns en studerandelokal (ovanför receptionen) för våra idrottsstudenter samt studenter med elitidrottsavtal. Här finns plats att studera, grupparbeta, laga till medhavd mat eller bara ta det lugnt. Koden till studerandelokalen får du via Idrottshögskolans kansli.

Elitidrottare

För dig som är elitidrottare eller elittränare och vill studera samtigt som du satsar på din idrott finns utmärkta möjligheter i Umeå. Elitidrott och studier - utmärkt kombination i Umeå!

För tränare och ledare

För dig som är idrottsledare och vill vidareutbilda dig men inte läsa på heltid erbjuder Idrottshögskolan olika idrottsmärkta sommarkurser och fristående kurser. Kontakta gärna Idrottshögskolans studiesamordnare Pernilla Eriksson för mer information.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Studiesamordnare Idrottshögskolan, Pernilla Eriksson
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Kontaktformulär