Till umu.se

Frågor och svar - Elitidrott och studier vid Umeå universitet

Här kan du läsa mer och få svar på de vanligaste frågorna gällande elitidrott och studier vid Umeå universitet.

Varför ska jag skriva ett elitidrottsavtal?

Svar: Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Avtalet behövs för att universitetet ska kunna göra studieanpassningar åt dig.

Vem kan räknas som elitidrottsstudent?

Svar: Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 71 specialidrottsförbund (SF).

  • Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och/eller i landslag
  • Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen
  • Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare och förbundsdomare

När skriver jag mitt elitidrottsavtal?

Svar: Du skriver under elitidrottsavtalet först när du blivit antagen vid studier på Umeå universitet och du lever upp till vår definition av elitidrottare. Kontakta Pernilla Eriksson, tel. 090 – 786 55 29 för att boka en tid att komma till Idrottshögskolan på IKSU sport och skriva på avtalet.

Behöver mitt förbund/förening intyga att jag är elitidrottare?

Svar: Ja det behöver de och det görs via våra två olika intygsmallar:
RIU-intyget gäller om du är landslagsidrottare eller potentiell landslagsidrottare
IH-intyget ska fyllas i om du är på nivån under men ändå lever upp till UmUs definition av elitidrottare

Hur länge gäller mitt elitidrottsavtal och hur ofta ska det förnyas?

Svar: Ditt elitidrottsavtal gäller så länge du är student vid UmU och så länge du idrottar på den nivån du intygat när du ansökt om avtalet. Vi vill dock att du meddelar till IHs kansli om du byter klubb eller nivå på ditt idrottande under perioden så att vi kan ha uppdaterade listor på våra elitidrottsstudenter. Du behöver också meddela IHs kansli när du avslutat dina studier eller inte idrottar på elitidrottsnivå längre.

Vad innebär elitidrottsavtalet och vilka förmåner får jag som elitidrottsstudent?

Svar: Elitidrottsavtalet innebär att du får hjälp med studieanpassningar när idrottandet krockar med dina studier, de kan handla om allt från fördröjd studietakt till anpassningar vid examination och förtur vid praktikplacerings ort.
Läs mer om vad vi kan göra för anpassningar till dig i vår ”verktyg tips och råd för kombination elitidrott och studier”

Som elitidrottsstudent har du också tillgång till en studerandelokal på IKSU sport (ovanför receptionen) samt att du får möjlighet att delta i olika seminarier och föreläsningar som vänder sig till dig som elitidrottare.

Vad förväntas av mig som elitidrottsstudent?

Svar: För att elitidrottsavtalen ska fungera krävs att du planerar ditt idrottande med dina studier och att du i ett tidigt skede meddelar din program-/studievägledare samt berörda lärare när du är behov av en studieanpassning.

Vad gör jag om jag upplever att min studiegång inte fungerar?

Svar: Kontakta i första hand din program-/studievägledare så att de får möjlighet att förtydliga och hjälpa dig göra justeringar i din studietakt och kontakta i andra hand studiesamordnare på idrottshögkolan Pernilla Eriksson så kan hon hjälpa dig i din kontakt med institutionen.

Vad innebär en fördröjd studietakt?

Svar: Om du t.ex. är antagen på ett helfartsprogram som går på Campus i Umeå så innebär en fördröjd studietakt att du tillsammans med din programvägledare tillsammans lägger upp en plan på vilka kurser du ska läsa på varje termin, det kan t.ex. bli så att du termin 1 läser moment 1 och 3 och hoppar över moment 2 och 4 som du sedan läser när dina kursare läser termin 3.  Det är viktigt att denna planerade studiegång görs i samråd med programvägledare som har koll på i vilken ordning olika kurser måste läsas. Du kan aldrig välja att läsa ett helfarts campus program helt på distans eller via internet.

Påverkar en fördröjd studietakt mitt studiemedel?

Svar: Ja, det gör det. Du får studiemedel för den tid du planerar att studera så om du fördröjer studietakten innebär det även minskat studiemedel. Kontakta CSN om du är osäkert på hur din studietakt påverkar ditt studiemedel.

Finns det stipendier att söka för elitidrottsstudenter på UmU?

Svar: Inom Riksidrottsförbundet finns det möjlighet att en gång om året söka RF:s elitidrottsstipender. Elitidrottsstipendiet ska möjliggöra för den aktiva att kunna kombinera elitidrott och studier efter gymnasiet. Stipendiet är på 50 000 kronor per stipendiat och delas ut en gång per termin (25 000 kronor per termin).

Stipendiet är avsett för studieåret 2015/2016 och delas ut på Idrottsgalan. Stipendiaterna får också möjlighet att komma på läger på Bosön. Nästa ansökningsperiod är i början på 2016.

Läs mer om RF:s elitidrottsstipendier
Idrottshögskolan vid Umeå universitet arbetar också för att ett Umeå elitidrottsstipendium i en framtid ska delas ut.

Vad betyder Dubbla karriärer – Kombination elitidrott och studier?

Svar: Att du ska få möjligheten att kombinera elitidrottande med studier. Målet är att du ska må och nå toppen under och efter elitkarriären.

Inom Idrottshögskolan finns ett antal kompetens- och utvecklingscentrum, vilka finns och vad innebär det att vara en del av dem?

Svar: Idrottshögskolan har idag ett samarbete med Umeå kommun och respektive Specialidrottsförbund (Skidor/längd, Friidrott, Orientering och Innebandy) och har tillsammans utvecklat 4 kompetens- och utvecklingscentrum, Elitskidcentrum (ESC), Friidrottens prestationscentrum (FPC), Orienteringens utvecklingscentrum (OUC) samt Innebandynskompetenscentrum (IKC). 

Inom Skidor/längd, Friidrott och Orientering antas ett antal studenter och det görs i samverkan med respektive förbund. Studenterna i dessa grupper erbjuds förutom elitidrottsavtalet stöd för sin elitidrottsutveckling.

Får jag träna billigare på IKSU sport om jag är elitidrottsstudent?

Svar: Nej det får du inte, IKSU har studentpriser som gäller för samtliga studenter.
Läs mer om priser på IKSU-kort
Om du är antagen på någon av Idrottshögskolans kompetenscentrum OUC, FPC eller ESC har du en viss subvention på ditt IKSU-kort.

Kan jag utföra tester på Idrottslabbet som elitidrottsstudent?

Svar: Om du tillhör OUC, FPC eller ESC har du möjlighet att utföra tester på labbet två gånger per år. När och vilka tester ska utföras får du reda på från verksamhetsledarna på respektive kompetenscentrum.  Du som inte tillhör i någon av kompetenscentrum har möjlighet att utföra tester som privatperson via följande företag; Iksu Sport (kontakta receptionen), Sportsmedicine (kontakta receptionen) eller Fysiometrics. Enligt universitets bestämmelser går det inte att köpa tester direkt från labbet som privatperson.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Kontaktinformation

Pernilla Eriksson
Idrottshögskolan, Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
IKSU Sport

Tel:  090-786 55 29

Mobil:  070-527 15 26

Kontaktformulär