HeadlineImage

Elitidrott och studier - utmärkt kombination i Umeå!

Vid Umeå universitet är det möjligt för dig som elitidrottare att förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv. Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier.

Ansökan om elitidrottsavtal

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa.

Läs mer om vad elitidrottsavtalet innebär

Två nivåer på elitidrottsavtalen

I samband med att Umeå universitet blev ett Riksidrottsuniversitet (RIU) år 2015 har Umeå universitet valt att ha två nivåer av elitidrottsavtal. Ett för de studenter som lever upp till Riksidrottsförbundet definition av RIU-student och ett bredare avtal för de studenter som är strax under landslagsnivå. Nytt intyg behöver inlämnas för varje nytt läsår.

Riksidrottsuniversitetsstudent (RIU-student)

De studenter som Specialidrottsförbunden (SF) definierar som aktuella eller potentiella landslagsidrottare (junior-senior) samt spelare i högsta ligan i lagbollidrotter räknas som RIU-studenter. De behöver få Riksidrottsförbundets intyg undertecknat av sitt Specialidrottsförbund. Dessa studenter erbjuds förutom möjligheten till anpassade studier tillgång till Idrottshögskolans Prestationsteam.

Elitidrottsstudent bredare nivå (IH-student)

De studenter som är på nivån under landslag, men som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare behöver lämna in ett Föreningsintyg, undertecknat av sin förening som godkänner att den sökande är en idrottare på elitnivå enligt Umeå universitets definition. Dessa studenter erbjuds möjlighet till anpassade studier.

Umeå universitets nya definition av elitidrottare

Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. 

Idrottshögskolans styrelse beslutade i samband med sitt styrelsemöte i maj 2018 Umeå universitets nya definition av elitidrottare som träder i kraft 2018-08-01:  

  • Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets 71 specialidrottsförbund (SF). 
  • Idrottare som är potentiell eller aktuell för landslag på junior eller seniornivå. Intygas av respektive SF. 
  • Individuell idrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå. 
  • Lagidrottare som spelar i högsta eller näst högsta nationella divisionen/serien under förutsättning att det finns minst fyra. Om idrotten inte har minst fyra divisioner/serier så gäller enbart den högsta nationella serien/divisionen. 
  • Huvudtränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag, förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

En individuell prövning om förlängning av elitidrottsavtalet kan göras efter ansökan från studenten till Idrottshögskolans kansli om en elitidrottsstudent under utbildningstiden av någon anledning degraderas från denna definition (t.ex. p.g.a. skada).

Du som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med Idrottshögskolan om du är antagen på en utbildning inom Umeå universitet. Du behöver intyga att du är elitidrottare enligt Umeå universitets definition genom ett intyg från din förening/förbund. Om du är landslagsaktiv behöver detta intygas via ett särskilt intyg från RF underskrivet av förbundet.

Även SLU erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på jägmästarprogrammet. För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU, via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden.
Läs mer om kombinationen Jägmästare och elitidrottare

För mer information:
Studiesamordnare: Pernilla Eriksson
Tel: 090- 786 55 29
E-post: pernilla.eriksson@umu.se 

Du kan också kontakta studie - /programvägledare på respektive program/institution för att få mer information gällande idrottsrelaterade utbildningar samt kombinationen elitidrott och studier vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Intyg Elitidrottare

För att skriva elitidrottsavtal med Umeå universitet behöver ditt förbund/förening intyga att du är elitidrottare.

SF-intyget för RIU 2018/2019Intyg för dig som är potentiell/aktuell landslagsidrottare (inom lagbollidrotter räknas även spel i högsta ligan) och som vill kombinera elitidrott och utbildning vid ett Riksidrottsuniversitet (RIU). Ditt specialidrottsförbund ska skriva under intyget.

International Specialised Sport Federation Certificate 2018/2019This is a certificate for you as a potential or current national team sportsperson (highest league in team sports) who wishes to combine elite-level sports with a course or study programme at Swedish National Sports Universities.
 

IF-intyg för IdrottshögskolanIF-intyget gäller för dig som är på nivån under landslag men ändå lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare. Din idrottsförening ska skriva under intyget. 

Policy - Dubbla karriärer vid Umeå universitet

Policy - Dubbla karriärer, Elitidrott och studier vid Umeå universitet

Karriärrådgivning

Lärosätet ska enligt "Avtal angående Riksidrottsuniversitet (RIU) mellan Umeå universitet och Sveriges Riksidrottsförbund (RF)" ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling. Umeå universitet erbjuder detta genom Studentcentrum. Du kan också kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare samt studiesamordnare för Idrottshögskolan.
 

Idrottarens dubbla karriärer

Såväl i Sverige som runtom i Europa pågår nya projekt för ett närmande mellan idrotts- och universitetsvärlden.

Idrottarens dubbla karriärer