Till umu.se
HeadlineImage

Elitidrott och studier - utmärkt kombination i Umeå!

Vid Umeå universitet är det möjligt för dig som elitidrottare att förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv. Elitidrottsavtalen vänder sig till dig som är elitidrottare och bedriver elitidrott i en sådan omfattning att anpassade studier är nödvändiga för att kunna kombinera ditt idrottande med studier på högskolenivå. Oavsett studieval och idrottsgren finns möjligheten att du kan få dina studier anpassade efter de förutsättningar du har som elitidrottare.

För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med universitetet via Idrottshögskolan. I detta avtal preciseras både universitetets och dina åtaganden. Avtalet är nyckeln till att få åtnjuta policyn för möjligheten av kombinationen elitidrott och studier.

Ansökan om elitidrottsavtal

Elitidrottsavtalet skrivs när du blivit antagen som student vid Umeå Universitet. Det är inte möjligt att ansöka om elitidrottsavtal innan dess, däremot är det bra om du i förväg för en dialog med programvägledare för att få information om hur kombination elitidrott och studier fungerar på den utbildning som du vill läsa.

Läs mer om vad elitidrottsavtalet innebär

Umeå universitets definition av elitidrottare

Idrotten måste ingå i någon av Riksidrottsförbundets (RF:s) 71 specialidrottsförbund (SF)

  • Individuell elitidrottare som tävlar på lägst nationell mästerskapsnivå och /eller i landslag
  • Elitlagidrottare som spelar i någon av de två högsta nationella serierna/divisionerna under förutsättning att det inom den idrotten finns minst fyra serier/divisioner, i annat fall gäller den högsta nationella serien/divisionen.
  • Tränare för individuell elitaktiv, elitlag, förbundskapten för landslag samt förbundstränare och förbundsdomare på nationell och internationell nivå.

Idrottshögskolans styrelse har tagit ett beslut om att göra ett undantag från regeln definitionen av elitidrottare för att möjliggöra för spelare i IF Björklövens damlag att kunna satsa på sin idrott parallellt med studier vid Umeå universitet. Beslutet gäller under en 3-årsperiod (hösten 2015 t.o.m. hösten 2018).

Du som lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare kan skriva ett elitidrottsavtal med Idrottshögskolan om du är antagen på en utbildning inom Umeå universitet. Du behöver intyga att du är elitidrottare enligt Umeå universitets definition genom ett intyg från din förening/förbund. Om du är landslagsaktiv behöver detta intygas via ett särskilt intyg från RF underskrivet av förbundet.

Du som skrivit elitidrottsavtal enligt Umeå universitets tidigare definition före 150801 och fortfarande är student och aktiv idrottare men som inte längre lever upp till Umeå universitets nya definition som elitidrottare kan kontakta Pernilla Eriksson för att diskutera vilka studieanpassningar du behöver för att kunna slutföra dina studier.

Även SLU erbjuder elitidrottsavtal för sina studenter på jägmästarprogrammet. För att kunna göra detta krävs att du som elitidrottande student skriver ett avtal med Fakulteten för skogsvetenskap vid SLU, via Idrottshögskolan. I avtalet preciseras både universitetets och dina åtaganden.
Läs mer om kombinationen Jägmästare och elitidrottare

För mer information:
Studiesamordnare: Pernilla Eriksson
Tel: 090- 786 55 29
E-post: pernilla.eriksson@umu.se 

Du kan också kontakta studie - /programvägledare på respektive program/institution för att få mer information gällande idrottsrelaterade utbildningar samt kombinationen elitidrott och studier vid Umeå universitet.


Sidansvarig: Idrottshögskolan

Utskriftsversion

Intyg Elitidrottare

För att skriva elitidrottsavtal med Umeå universitet behöver ditt förbund/förening intyga att du är elitidrottare.

SF-intyget för RIURIU-intyget gäller för dig som är landslagsidrottare eller potentiell landslagsidrottare

IF-intyg för IdrottshögskolanIF-intyget gäller för dig som är på nivån under landslag men ändå lever upp till Umeå universitets definition av elitidrottare

Karriärrådgivning

Lärosätet ska enligt "Avtal angående Riksidrottsuniversitet (RIU) mellan Umeå universitet och Sveriges Riksidrottsförbund (RF)" ge support för karriärrådgivning, karriärövergångar samt karriärutveckling. Umeå universitet erbjuder detta genom Studentcentrum. Du kan också kontakta Pernilla Eriksson, biträdande föreståndare samt studiesamordnare för Idrottshögskolan.
 

Idrottarens dubbla karriärer

Såväl i Sverige som runtom i Europa pågår nya projekt för ett närmande mellan idrotts- och universitetsvärlden.

Idrottarens dubbla karriärer