Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Aktuellt

Umeå Universitet fortsatt Riksidrottsuniversitet

Elitidrott och studier Riksidrottsförbundet erbjuder Umeå universitet möjlighet att fortsätta vara Riksidrottsuniversitet (RIU) under perioden 2018-2022. Andra lärosäten som erbjuds att vara ett RIU är Gymnastik- och idrottshögskolan tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Mittuniversitetet Östersund samt Halmstad Högskola tillsammans med Malmö Högskola.

Utlysning av medel inom det idrottsvetenskapliga fältet

Forskning Idrottshögskolan utlyser medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området samt medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierade till en institution vid Umeå universitet har möjlighet att söka.

Ansök till Elitskidcentrum (ESC) vid Idrottshögskolan, Umeå universitet

Idrott & Akademi Svenska skidförbundet arbetar för att skapa förutsättningar för de skidåkare som vill kombinera högskole- och universitetsstudier med sin elitsatsning. Förbundet samverkar bland annat med Umeå universitet. Inom ramen för Elitskidcentrum (ESC) i Umeå är det möjligt för dig som längdåkare på elitnivå att förbereda dig för livet efter idrottskarriären samtidigt som du är aktiv på elitnivå. Ansök till ESC via Svenska skidförbundet senat 1 mars 2018.

Nyheter från Idrottshögskolan

Ansök till Elitskidcentrum (ESC) vid Idrottshögskolan, Umeå universitet

2018-02-19
Svenska skidförbundet arbetar för att skapa förutsättningar för de skidåkare som vill kombinera högskole- och universitetsstudier med sin elitsatsning. Förbundet samverkar bland annat med Umeå universitet. Inom ramen för Elitskidcentrum (ESC) i Umeå är det möjligt för dig som längdåkare på elitnivå ...

Utlysning av medel inom det idrottsvetenskapliga fältet

2018-02-15
Idrottshögskolan utlyser medel för att skriva forskningsansökningar inom det idrottsvetenskapliga området samt medel för vetenskaplig publicering inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universit...

Intresserad av kostinformation?

2018-02-14
Dietiststudenter som handleds av legitimerade dietister från Institutionen Kostvetenskap erbjuder dig som student vid Umeå universitet kostinformation? Några anmälningsplatser finns ännu kvar.

Elitidrottsstudent Johanna Olofsson med i OS-laget i ishockey

2018-02-13
Elitidrottsstudent Johanna Olofsson kombinerar studier på Fysioterapeutprogrammet vid Umeå universitet med en elitsatsning i ishockey. Just nu befinner sig Johanna tillsammans med det svenska damkronorna i PyeongChang, Sydkorea, för spel i de Olympiska spelen.

Mer nyheter om Umeå universitet

Kalendarium


Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär