Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Välkommen till HT-16!

Aktuellt

Idrottsstudsstudenter ges möjlighet att delta i Umeå Idrottsgala 2017

Riksidrottsuniversitet 21 februari 2017 arrangeras Umeå Idrottsgala för andra året i rad. Galan hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som på ett positivt sätt bidrar till Umeås utveckling. Idrottsstudenter vid Umeå universitet ges möjlighet att delta i arrangemanget som VIP-gäst eller som volontär.

Hur fungerar det att kombinera elitidrott och studier vid Umeå universitet?

Utbildning Umeå universitet gör det möjligt att satsa på dubbla karriärer! Vid Idrottshögskolan, Umeå universitet, finns cirka 250 elitidrottande studenter samlade. Elitidrottsstudenterna representerar närmare 30 olika idrotter och finns spridda på över 50 olika utbildningar inom Umeå universitet. Vill Du också kombinera dina karriärer? – Sök till Umeå universitet!

Nyheter från Idrottshögskolan

Grundskollärarstudenter undervisade elver i föreskoleklass i motorikland

2016-10-20
Studenter vid Grundlärarprogrammet som valt den valbara kursen Idrott och hälsa I för lägre åldrar har i veckan skapat motorikland i syfte att ge barn i föreskoleklass goda rörelseerfarenheter utifrån en stimulerande rörelsemiljö

Idrottsstudenter ges möjlighet att medverka i IKSU innebandys Sportscamp

2016-10-17
IKSU innebandy Sportscamp, ett allsidigt och utvecklande läger tillsammans med Change the game, under höstlovet V.44 och söker dig som läser en idrottsrelaterad utbildning eller är elitidrottsstudent vid Umeå universitet som vill vara behjälplig till barngrupperna eller leda särskilda pass under dag...

IVP-dagen 2016

2016-10-13
IVP-dagen 2016 välkomnar nuvarande studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet till en heldag där information ges om programmet samt vilka möjligheter som väntar efter avslutade studier.

umea.se: Umeå högt upp när svenska idrottsstäder rankas

2016-10-13
Tidningen Sport och Affärer har rankat Umeå kommun som Sveriges åttonde främsta idrottskommun. Bredd och spridning av toppidrott imponerar juryn.

Fler nyheter

Kalendarium


Sidansvarig: Idrottshögskolan
2016-08-22

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär