Välkommen till Idrottshögskolan!

Umeå universitet är ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet. Vid Idrottshögskolan samlas all idrottsrelaterad verksamhet på Umeå universitet inom centrumbildningen Idrottshögskolan.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fem kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering, Friidrott samt badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. 

Välkomna till HT 2018 önskar Idrottshögskolans kansli!

Aktuellt:

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut uppsatsstipendium

Utbildning Studenter som under perioden våren 2017 till och med våren 2018 har skrivit en magister- eller masteruppsats om innebandy kan delta i tävlingen om bästa studentuppsats. För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen och omfatta minst 30 högskolepoäng.

Lyckad dag i hälsans tecken

Samverkan Höstterminens Hälsa på campus lockade många studenter och föreläsare till en dag med föreläsningar, workshops och fysiska aktiviteter i hälsans tecken.

Nyheter från Idrottshögskolan

Innovationstävling - Rörelseutrymme på campus

2018-09-24
EU-projektet, Nordic Innovation Center (Nord InC), presenterar tillsammans med Akademiska hus en innovationstävling för utveckling av campusområdet på Umeå universitet. Tävlingen är ett initiativ för att stimulera till ökad fysisk aktivitet och rekreation samt möjliggöra samarbete och dialog mellan ...

Lyckad dag i hälsans tecken

2018-09-20
Höstterminens Hälsa på campus lockade många studenter och föreläsare till en dag med föreläsningar, workshops och fysiska aktiviteter i hälsans tecken.

Förändrade rutiner gällande elitidrottsavtal och SF-intyg

2018-09-13
Från och med i höst har Riksidrottsförbundet ändrat i sin definition av vilka elitidrottsstudenter som kan räknas som en RIU-student. Nytt är också att du som RIU-student vid Umeå universitet behöver årligen vid höstterminens start lämna in ett SF-intyg, underskrivet av ditt specialidrottsförbund, t...

Idrottsstudenter - ta möjligheten att vara delaktiga i Change the game

2018-09-04
Change The Game är ett projekt som syftar till att öka rörelserikedomen hos barn och unga. Studenter som läser en idrottsrelaterad utbildning har möjlighet att delta som gruppledare på Change The Games aktivitetsdag 15 september.

Mer nyheter om Umeå universitet

Kalendarium


Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär