Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Välkomna till Vårterminen 2017!

Aktuellt

Späckat program på Idrottshögskolans dag 5 maj

Forskning Föredrag om allt från stillasittande till hjärtflimmer och träningens betydelse för hjärnan. Det är något av innehållet på Idrottshögskolans dag på Umeå universitet som i år hålls fredag 5 maj.

Plugga i höst!

Utbildning I dag öppnar anmälan för studier vid Universitet och högskolor under höstterminen 2017. Sista ansökningsdag är 18 april.

Hur fungerar det att kombinera elitidrott och studier vid Umeå universitet?

Utbildning Umeå universitet gör det möjligt att satsa på dubbla karriärer! Vid Idrottshögskolan, Umeå universitet, finns cirka 250 elitidrottande studenter samlade. Elitidrottsstudenterna representerar närmare 30 olika idrotter och finns spridda på över 50 olika utbildningar inom Umeå universitet. Vill Du också kombinera dina karriärer? – Sök till Umeå universitet!

Nyheter från Idrottshögskolan

Idrottshögskolan i samverkan med lokala föreningar med elitidrottsverksamhet

2017-04-19
Idrottshögskolan har förnyat samverkansavtal beträffande elitidrott och studier med tio föreningar med elitidrottsverksamhet i Umeå. Avtalen sträcker sig tom 2018-12-31.

http://www.swedbank-idrottareochartister.se: Idrottare och artister

2017-04-10
I årets första nummer av nyhetsbrevet Idrottare & Artister berättar bland annat Pernilla Eriksson, studiesamordnare för Idrottshögskolan vid Umeå universitet, om hur du får kombinationen mellan akademiska studier att fungera med din elitidrottssatsning.

Studenter vid Idrottsvetenskapliga programmet arbetar med Idrottshögskolan som uppdragsgivare

2017-03-28
De studenter som läser inriktningen Ledarskap och organisation på termin 4 på Idrottsvetenskapliga programmet läser just nu en kurs i Sport Management där ett av momenten är Evenemangs- och projektledning. På det momentet brukar studenterna samverka med olika externa organisationer oftast idrottsför...

Späckat program på Idrottshögskolans dag 5 maj

2017-03-27
Föredrag om allt från stillasittande till hjärtflimmer och träningens betydelse för hjärnan. Det är något av innehållet på Idrottshögskolans dag på Umeå universitet som i år hålls fredag 5 maj.

Fler nyheter

Kalendarium


Idrottsframgångar bland våra elitidrottsstudenter

2017-03-16

OUC-student VM-guldmedaljör

2017-02-20

Elitidrottsstudent Markus Zdolsek årets manliga polospelare

2017-02-13

EM-framgångar för Umeåstudenter

Hela listan

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär