Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Välkommen till HT-16!

Aktuellt

Gör en sen anmälan till höstens utbildningar

Utbildning Missade du att ansöka till höstens utbildningar kan du göra en sen anmälan till flera program och kurser.

Idrottsstudenter ges möjlighet att medverka i Change the game

Riksidrottsuniversitet Change the game arrangeras den 10 september på Nolia Idrottscentrum med temat "Rätt till rörelse". Change the game vill öka rörelserikedomen hos barn och unga. Projektet vill att så många som möjligt ska ha lusten och förmågan att röra sig - så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Du som studenter på ett idrottsrelaterat idrottsprogram ges har möjlighet att delta i arrangemanget.

Hur fungerar det att kombinera elitidrott och studier vid Umeå universitet?

Utbildning Umeå universitet gör det möjligt att satsa på dubbla karriärer! Vid Idrottshögskolan, Umeå universitet, finns cirka 250 elitidrottande studenter samlade. Elitidrottsstudenterna representerar närmare 30 olika idrotter och finns spridda på över 50 olika utbildningar inom Umeå universitet. Vill Du också kombinera dina karriärer? – Sök till Umeå universitet!

Nyheter från Idrottshögskolan

Change the game - En dag för rörelserika barn

2016-08-29
Idrottshögskolan är en medspelare i Change the games aktivitetsdag som arrangeras den 10 september på Nolia i Umeå. Barn och ungdomar får under dagen chansen att prova på nya träningsformer sida vid sida med några av våra största stjärnor. Samtidigt får föräldrar och ledare ta del av senaste forskni...

Fysisk aktivitet och hälsa - konferensen med ett brett grepp och fysisk aktivitet

2016-08-24
Den 9-10 november 2016 arrangeras en konferens om fysisk aktivitet och hälsa. Konferensen riktar sig till dem som arbetar med fysisk aktivitet i sin vardag. Abstract för poster och föredrag inom området fysisk aktivitet och hälsa ska vara inlämnat senast 31 augusti.

Idrottsstudenter ges möjlighet att medverka i Change the game

2016-08-24
Change the game arrangeras den 10 september på Nolia Idrottscentrum med temat "Rätt till rörelse". Change the game vill öka rörelserikedomen hos barn och unga. Projektet vill att så många som möjligt ska ha lusten och förmågan att röra sig - så mycket som möjligt, så länge som möjligt. Du som studen...

E-utbildning i antidoping för elitidrottsstudenter vid Umeå universitet

2016-08-23
Från och med hösten 2016 har Idrottshögskolan i samverkan med Västerbottens Idrottsförbund beslutat att samtliga studenter som skriver elitidrottsavtal med Umeå universitet ska genomgått Riksidrottsförbundets E-utbildning i antidoping.

Fler nyheter

Kalendarium


Sidansvarig: Idrottshögskolan
2016-08-22

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär