Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Idrottshögskolans kansli hälsar Dig välkommen till höstterminen 2017!

Aktuellt

Umeå Universitet fortsatt Riksidrottsuniversitet

Elitidrott och studier Riksidrottsförbundet erbjuder Umeå universitet möjlighet att fortsätta vara Riksidrottsuniversitet (RIU) under perioden 2018-2022. Andra lärosäten som erbjuds att vara ett RIU är Gymnastik- och idrottshögskolan tillsammans med Kungliga Tekniska Högskolan, Göteborgs universitet tillsammans med Chalmers Tekniska Högskola, Mittuniversitetet Östersund samt Halmstad Högskola tillsammans med Malmö Högskola.

Utredning Idrottslabbet

Samverkan Inför Idrottsmedicinska enhetens flytt år 2019 diskuteras olika alternativ till Idrottslabbet lokalisering och organisation.

Nyheter från Idrottshögskolan

Preliminärt program Hälsa på campus 13 februari 2018

2017-12-14
Studentsportardagen är pånyttfödd! Som en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet erbjuder Idrottshögskolan Hälsa på Campus två gånger per läsår. Tisdag den 13 februari är fylld med aktiviteter i Universum. Alla studenter och anställda är varmt välkomna att delta och självklart...

www.innebandy.se: Sjätte raka VM-guldet till Sverige

2017-12-11
Umeåstudenterna Frida Norström och Amanda Delgado Johansson vann i lördags VM-guld tillsammans med det Svenska damlandslaget i innebandy.

Umeåforskare tilldelas medel från Centrum för Idrottsforskning

2017-12-07
Styrelsen för Centrum för Idrottsforskning (CIF) har tagit beslut om tilldelning av beviljat forskningsbidrag för år 2018. 1 408 902 kronor tilldelas forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Möjligheternas möte berikar idrotten

2017-12-06
Idrottshögskolan samlade i eftermiddag, representanter från Idrottsrelaterade program vid Umeå universitet samt olika idrottsorganisationer i Umeå genom den årliga träffen Möjligheternas möte. Tillsammans diskuterades olika idéer till samverkansaktiviteter så som examensarbeten, gästföreläsningar, p...

Fler nyheter

Kalendarium


Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär