Välkommen till Idrottshögskolan!

Umeå universitet är ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet. Vid Idrottshögskolan samlas all idrottsrelaterad verksamhet på Umeå universitet inom centrumbildningen Idrottshögskolan.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fem kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering, Friidrott samt badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. 

Välkomna till HT 2018 önskar Idrottshögskolans kansli!

Aktuellt:

Idrottshögskolan utlyser medel inom det idrottsvetenskapliga området

Forskning: Utlysningarna är en del i Idrottshögskolans satsning på resurser för forskning inom det idrottsvetenskapliga området. Behörig att söka är den som avlagt doktorsexamen samt har anställning vid Umeå universitet som professor, universitetslektor, forskarassistent, biträdande lektor eller forskare. Även forskare affilierad till Umeå universitet har möjlighet att söka. Forskare som har mer än 50% forskningstid prioriteras lägre.

Nyheter från Idrottshögskolan

Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år

2018-11-09
Samhällsvetenskapliga fakulteten fyller 50 år och det firas med en jubileumsvecka den 16-23 november.

Mariehems SK söker fotbollstränare

2018-11-09
Vill du Idrottsstudent bli fotbollstränare för ungdomar 14-15 år? Mariehems SK (MSK) P03/04 är ett härligt lag i Umeå som nu söker efter en tränare som kan hjälpa killarna att utvecklas fotbollsmässigt.

Idrottsforskare beviljas medel från Vetenskapsrådet

2018-11-09
Vetenskapsrådet har beslutat tilldela Umeå universitet totalt 253 miljoner kronor i stöd till 55 forskningsprojekt inom medicin, teknik och naturvetenskap, utbildningsvetenskap, humaniora och samhällsvetenskap. Per Ståhl, Per Ståhl, Institutionen för integrativ medicinsk biologi och forskare inom Id...

Idrottsforskning.se: Barns upplevelser av emotionella övergrepp inom idrott

2018-11-08
I en ny studie genomförd av Inger Eliasson samt Louise Lindkvist, vid pedagogiska institutionen och forskare inom Idrottshögskolans nätverk, vittnar flickor och pojkar om hur emotionella övergrepp kommer till uttryck inom svensk barnidrott. Detta påverkar barnen negativt och strider mot såväl barnko...

Mer nyheter om Umeå universitet

Kalendarium


Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär