Välkommen till Idrottshögskolan!

Umeå universitet är ett av Sveriges Riksidrottsuniversitet. Vid Idrottshögskolan samlas all idrottsrelaterad verksamhet på Umeå universitet inom centrumbildningen Idrottshögskolan.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fem kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering, Friidrott samt badminton. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. 

GLAD SOMMAR önskar Idrottshögskolans kansli!

Under veckorna 27-32 är kansliet sporadiskt bemannat. Brådskande ärenden välkomnas till Pernilla Eriksson, 090-786 55 29.

Aktuellt:

Innebandyns kompetenscentrum (IKC) delar ut uppsatsstipendium

Utbildning Studenter som under perioden våren 2017 till och med våren 2018 har skrivit en magister- eller masteruppsats om innebandy kan delta i tävlingen om bästa studentuppsats. För att kunna delta i tävlingen ska uppsatsen ingå i en examen och omfatta minst 30 högskolepoäng.

Hälsa på campus 12 september - Preliminärt program för dagen

Samverkan Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda ett smörgåsbord av olika kostnadsfria fysiska aktiviteter, föreläsningar och workshops inom ämnet hälsa. Välkomna till Hälsa på campus den 12 september!

Nyheter från Idrottshögskolan

Elitidrottsstudenter vid Umeå universitet spelar Student-VM i innebandy

2018-06-15
Under dagarna 26-30 juni spelas Student-VM i innebandy i polska Lodz. Elitidrottsstudenterna Elinor Berling, Sandra Törnqvist, Tova Eriksson, Camilla Lundin, Linn Mikaelsson och Emilie Fällman finns representerad i den svenska spelartruppen.

Hälsa på campus 12 september - Preliminärt program för dagen

2018-06-15
Projektet Hälsa på campus är en del i en satsning på hälsa och friskvård vid Umeå universitet. Hälsa på campus erbjuder studenter och anställda ett smörgåsbord av olika kostnadsfria fysiska aktiviteter, föreläsningar och workshops inom ämnet hälsa. Välkomna till Hälsa på campus den 12 september!

Elitidrottare vid Umeå universitet - Ny definition

2018-06-11
Idrottshögskolan har sedan år 2007 erbjudit studenter som idrottar på elitnivå möjlighet att satsa på dubbla karriärer, dvs. att kombinera studier med en elitidrottssatsning genom ett elitidrottsavtal. En reviderad definitionen är beslutad av Idrottshögskolans styrelse 2018-05-07 och börjar gälla fr...

Shanghai University of Sport besökte Idrottshögskolan

2018-06-07
Under dagarna 31 maj till 1 juni besökte ledningen från Shanghai University of Sport Idrottshögskolan vid Umeå universitet för att diskutera såväl forsknings- som utbildningssamarbete.

Mer nyheter om Umeå universitet

Kalendarium


Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär