Till umu.se

Välkommen till Idrottshögskolan!

Idrottshögskolan (IH) vid Umeå universitet har som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet.

Riksidrottsförbundets system med riksidrottsgymnasier och nationella idrottsutbildningar har utökats med riksidrottsuniversitet. Umeå universitet utsågs hösten 2015 som ett av landets tre första Riksidrottsuniversitet. Sedan januari 2013 har Idrottshögskolan vid Umeå universitet som huvuduppdrag att samordna och utveckla utbildning och forskning samt verka för samverkan och innovation inom det idrottsvetenskapliga fältet. Idrottshögskolan samordnar utbildningar som har relevans inom idrottsområdet såväl programutbildningar som friståendekurser. Idrottshögskolan har ett nätverk med samtliga idrottsforskare som finns inom Umeå universitetet och idrottsforskning bedrivs inom ett tiotal olika institutioner och finns i dag inom samtliga fakulteter, främst inom ämnena idrottspedagogik, idrottspsykologi och idrottsmedicin.

Inom verksamheten finns fyra kompetens- och utvecklingscentrum i samarbete med Umeå Kommun och respektive specialidrottsförbund (SF), Innebandy, Skidor (längd) Orientering samt Friidrott. Idrottshögskolan arbetar även i nära samarbete med de idrottsföreningar som har elitidrottsverksamhet i Umeå kommun.

Ett av idrottshögskolan uppdrag är även att samordna samtliga elitidrottsstudenter som finns vid Umeå universitet oavsett vilken utbildning de väljer att gå. Idag har idrottshögskolan det bredaste utbildningsutbudet och flest studenter inom idrottsområdet i Sverige. Vi har som målsättning att bli Skandinaviens ledande idrottshögskola och har under perioden tagit stora steg på vägen mot att bli en ledande idrottshögskola i Skandinavien! Visionen fungerar som en ledstjärna för Idrottshögskolans verksamhet - att vi kollektivt inom Umeå universitet strävar framåt, vill utvecklas och bli bättre.

Välkommen till HT-16!

Aktuellt

Idrottshögskolans dag 2017

Forskning Idrottshögskolans dag arrangeras den 5 maj 2017 och välkomnar alla med ett intresse för idrott. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att populärvetenskapligt presentera sin idrottsforskning som bedrivs inom Umeå universitet.

Idrottsstudsstudenter ges möjlighet att delta i Umeå Idrottsgala 2017

Utbildning 21 februari 2017 arrangeras Umeå Idrottsgala för andra året i rad. Galan hyllar och uppmärksammar aktiva, ledare, eldsjälar och föreningar som på ett positivt sätt bidrar till Umeås utveckling. Idrottsstudenter vid Umeå universitet ges möjlighet att delta i arrangemanget som VIP-gäst eller som volontär.

Hur fungerar det att kombinera elitidrott och studier vid Umeå universitet?

Utbildning Umeå universitet gör det möjligt att satsa på dubbla karriärer! Vid Idrottshögskolan, Umeå universitet, finns cirka 250 elitidrottande studenter samlade. Elitidrottsstudenterna representerar närmare 30 olika idrotter och finns spridda på över 50 olika utbildningar inom Umeå universitet. Vill Du också kombinera dina karriärer? – Sök till Umeå universitet!

Nyheter från Idrottshögskolan

Idrottsforskare vid Umeå universitet tilldelas CIF-medel

2016-12-09
Styrelsen för Centrum för Idrottsforskning (CIF) har tagit beslut om tilldelning av beviljat forskningsbidrag för år 2017. 794 493 kr tilldelas till forskare inom Idrottshögskolans forskningsnätverk.

Kunskapscentrum för innovationer inom fyskisk aktivitet och hälsa startas upp i Umeå

2016-12-08
Med anslag från Europeiska regionala utvecklingsfonden Botnia-Atlantica, Region Västerbotten och Region Österbotten startar nu ett kompetenscentrum inom fysisk aktivitet och hälsa.

asprianten.se: Umeå som idrottsstad återigen i framkant

2016-12-08
Tidningen Sport & Affärer lyfter på nytt fram Umeå som en stark elitidrottskommun. Umeå planerar sig på åttonde plats av Sveriges 25 främsta idrottskommuner. Motiveringen är bland annat kommunens 17 lag i de högsta serierna, 13 SM-guld och lika många idrottare med landslagsuppdrag under 2016.

Idrottshögskolans dag 2017

2016-12-05
Idrottshögskolans dag arrangeras den 5 maj 2017 och välkomnar alla med ett intresse för idrott. Forskare inom Idrottshögskolans nätverk kommer under dagen att populärvetenskapligt presentera sin idrottsforskning som bedrivs inom Umeå universitet.

Fler nyheter

Kalendarium


Sidansvarig: Idrottshögskolan
2016-08-22

Kontaktinformation

Idrottshögskolan
Umeå universitet
901 87 Umeå 

Besöksadress
Iksu sport

Tel:  090-786 67 29

Kontaktformulär